Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

experți în e-sănătate

Comisia Europeană a creat două grupuri de experți în domeniul e-sănătății: grupul părților interesate din domeniul e-sănătății și un grup operativ temporar privind e-sănătatea.

    „”

© iStock by Getty Images - 466267165 Pogonici

grupul părților interesate din domeniul e-sănătății

Grupul a fost relansat în 2020 și a organizat prima sa ședință la 13 iulie 2020.  

Membrii Grupului părților interesate din domeniul e-sănătății sunt toate organizații-umbrelă și asociații care desfășoară activități de informare la nivel european. Acestea reprezintă următoarele sectoare și grupuri: industria tehnologiei medicale, pacienții, profesioniștii din domeniul sănătății și comunitatea de cercetare.

Grupul părților interesate din domeniul e-sănătății va oferi consultanță și expertiză Comisiei, în special cu privire la subiectele prezentate în comunicarea privind facilitarea transformării digitale a sănătății și a asistenței medicale. În special, în ceea ce privește următoarele domenii:

  • date privind sănătatea, inclusiv continuarea Recomandării Comisiei privind un format european de schimb de dosare electronice de sănătate și elaborarea în continuare a setului de referință de specificații tehnice și o mai bună interoperabilitate;
  • servicii digitale de sănătate;
  • protecția datelor privind sănătatea și protecția vieții private;
  • securitatea cibernetică pentru datele privind sănătatea și îngrijirea;
  • instrumente digitale pentru capacitarea cetățenilor și pentru îngrijirea centrată pe persoană;
  • inteligența artificială și sănătatea;
  • aspecte transversale legate de transformarea digitală a sănătății și a asistenței medicale, cum ar fi propunerile de finanțare și de investiții și tehnologiile generice.

Informațiile privind membrii, reuniunile, inclusiv ordinea de zi și procesele-verbale sunt publicate periodic în Registrul grupurilor de experți ale Comisiei.

grupul operativ pentru e-sănătate

A fost înființat un grup operativ temporar privind e-sănătatea, care să consilieze Comisia cu privire la modalitățile de valorificare a întregului potențial al e-sănătății pentru o asistență medicală mai sigură, mai bună și mai eficientă în Europa. Acesta este format din profesioniști din domeniul sănătății, reprezentanți ai pacienților, delegați ai industriilor medicale, farmaceutice și TIC, experți juridici și factori de decizie politică. Grupul operativ a elaborat un raport cu recomandări privind modul de dezvoltare a tuturor beneficiilor e-sănătății în 2020.

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Comisia lansează cereri de investiții de peste 176 de milioane EUR în capacități digitale și tehnologie

Comisia Europeană a lansat un nou set de cereri de propuneri în cadrul programelor de lucru 2023-2024 ale programului Europa digitală pentru a consolida capacitățile digitale în întreaga UE. Aceste cereri de propuneri sunt deschise întreprinderilor, administrațiilor publice și altor entități din statele membre ale UE, din țările AELS/SEE și din țările asociate. Bugetul pentru acest set de cereri de propuneri este de peste 176 de milioane EUR.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

e-Sănătate

Comisia Europeană depune eforturi pentru a oferi cetățenilor acces la servicii digitale sigure și de cea mai bună calitate în domeniul sănătății și al asistenței medicale.

Citiți și

Inițiativa europeană virtuală a gemenilor umani

Inițiativa europeană virtuală a gemenilor umani este un cadru al UE care sprijină apariția și adoptarea următoarei generații de soluții virtuale de gemeni umani în domeniul sănătății și al îngrijirii.

Gestionarea datelor privind sănătatea

Comisia Europeană a adoptat o comunicare și un document de lucru al serviciilor Comisiei privind transformarea digitală a sănătății și asistenței medicale pentru a stimula acțiunea Uniunii Europene.