Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Marca UE de încredere

Marca UE de încredere le spune utilizatorilor că pot avea încredere în un anumit serviciu online pentru a-și efectua tranzacțiile online într-un mod sigur, convenabil și securizat.

    Logo-ul mărcii de încredere

Marca de încredere a UE oferă garanția că furnizorii de servicii electronice de încredere și serviciile de încredere oferite de aceștia sunt calificați și respectă normele prevăzute în Regulamentul eIDAS. Acest lucru asigură o înaltă calitate a serviciilor de încredere, care este reglementată în întreaga UE.

Toți prestatorii de servicii de încredere care au primit statutul de calificat în conformitate cu Regulamentul eIDAS pot utiliza marca UE de încredere pentru a indica într-un mod simplu, ușor de recunoscut și clar serviciile de încredere calificate pe care le furnizează.

Designul logoului mărcii de încredere a UE a fost selectat pe baza unui concurs organizat de Comisie pentru studenții de artă și de design din statele membre. Semnul de încredere trebuia să fie simplu, original și inteligent și să transmită un sentiment de încredere și de reasigurare. Sigla finală a fost aleasă prin combinarea unui juriu și a voturilor publicului și a fost selectată ca nouă marcă de încredere a UE prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/806 al Comisiei din 22 mai 2015.

Normele de utilizare a logoului, precum și specificațiile referitoare la forma mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate sunt stabilite în Regulamentul eIDAS și în regulamentul de punere în aplicare menționat anterior.

Puteți descărca sigla mărcii UE de încredere și puteți alege formatul preferat.

Cele mai recente știri

Noua Lege a Europei Interoperabile pentru a furniza servicii publice mai eficiente printr-o mai bună cooperare între administrațiile naționale în ceea ce privește schimburile de date și soluțiile informatice

Comisia a adoptat propunerea de act legislativ privind Europa interoperabilă și comunicarea care o însoțește pentru a consolida interoperabilitatea și cooperarea transfrontalieră în sectorul public în întreaga UE.

Related Content

Big Picture

Servicii de încredere

UE a introdus norme pentru a consolida serviciile de încredere și pentru a se asigura că activitatea noastră online este sigură în întreaga UE.

See Also

Liste sigure ale UE

Statele membre au obligația de a stabili, menține și publica liste sigure ale prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii calificați și ale serviciilor furnizate de aceștia.