Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Marca UE de încredere

Marca UE de încredere le spune utilizatorilor că pot avea încredere în un anumit serviciu online pentru a-și efectua tranzacțiile online într-un mod sigur, convenabil și securizat.

    Logo-ul mărcii de încredere

Marca de încredere a UE oferă garanția că furnizorii de servicii electronice de încredere și serviciile de încredere oferite de aceștia sunt calificați și respectă normele prevăzute în Regulamentul eIDAS. Acest lucru asigură o înaltă calitate a serviciilor de încredere, care este reglementată în întreaga UE.

Toți prestatorii de servicii de încredere care au primit statutul de calificat în conformitate cu Regulamentul eIDAS pot utiliza marca UE de încredere pentru a indica într-un mod simplu, ușor de recunoscut și clar serviciile de încredere calificate pe care le furnizează.

Designul logoului mărcii de încredere a UE a fost selectat pe baza unui concurs organizat de Comisie pentru studenții de artă și de design din statele membre. Semnul de încredere trebuia să fie simplu, original și inteligent și să transmită un sentiment de încredere și de reasigurare. Sigla finală a fost aleasă prin combinarea unui juriu și a voturilor publicului și a fost selectată ca nouă marcă de încredere a UE prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/806 al Comisiei din 22 mai 2015.

Normele de utilizare a logoului, precum și specificațiile referitoare la forma mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate sunt stabilite în Regulamentul eIDAS și în regulamentul de punere în aplicare menționat anterior.

Puteți descărca sigla mărcii UE de încredere și puteți alege formatul preferat.

Cele mai recente știri

Primul sistem de certificare de securitate cibernetică la nivelul UE pentru a face spațiul digital european mai sigur

Comisia a adoptat primul sistem european de certificare de securitate cibernetică, în conformitate cu Regulamentul UE privind securitatea cibernetică. Sistemul oferă un set de norme și proceduri la nivelul întregii Uniuni cu privire la modul de certificare a produselor TIC pe parcursul ciclului lor de viață, făcându-le astfel mai fiabile pentru utilizatori.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Servicii de încredere

UE a introdus norme pentru a consolida serviciile de încredere și pentru a se asigura că activitatea noastră online este sigură în întreaga UE.

Citiți și

Liste sigure ale UE

Statele membre au obligația de a stabili, menține și publica liste sigure ale prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii calificați și ale serviciilor furnizate de aceștia.

Regulamentul eIDAS

Regulamentul eIDAS facilitează tranzacțiile transfrontaliere sigure prin stabilirea unui cadru pentru identitatea și autentificarea digitală. Scopul său este de a crea încredere în interacțiunile electronice și de a promova servicii digitale neîntrerupte în UE.