Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Coaliția digitală verde europeană

Coaliția digitală verde europeană este un grup de întreprinderi angajate să sprijine transformarea verde și digitală a UE.

  Logo-ul zilei digitale, textul conține „Coaliția digitală verde europeană” pe fundal verde și albastru

Coaliția digitală verde europeană (EGDC) a fost formată din 26 de directori generali ai companiilor TIC care au semnat o declarație pentru a sprijini transformarea verde și digitală a UE cu ocazia Zilei Digitale 2021. Declarația se bazează pe concluziile Consiliului UE din decembrie 2020 privind digitalizarea în beneficiul mediului și recunoaște sectorul TIC ca actor-cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice. Prin semnarea Declarației, cei 26 de directori generali au format EGDC, angajându-se în numele companiilor lor să ia măsuri în următoarele domenii:

 1. investiții în dezvoltarea și implementarea de soluții digitale ecologice cu o eficiență energetică și materială semnificativă care au un impact pozitiv net într-o gamă largă de sectoare
 2. dezvoltarea de metode și instrumente de măsurare a impactului net al tehnologiilor digitale ecologice asupra mediului și climei prin unirea forțelor cu ONG-urile și organizațiile de experți relevante
 3. crearea în comun, cu reprezentanți ai altor sectoare, a unor recomandări și orientări pentru transformarea digitală ecologică a acestor sectoare, care să aducă beneficii mediului, societății și economiei

Membrii fondatori ai coaliției

Principalul obiectiv al EGDC este de a maximiza beneficiile în materie de durabilitate ale digitalizării. De exemplu, prin reducerea și evitarea mai multor emisii decât amprenta sectorului TIC în sine. Este necesar să se definească metode bazate pe știință pentru a estima reducerea și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin soluții TIC specifice în diferite sectoare și pentru a sprijini o transformare digitală ecologică a unor sectoare precum energia, transporturile, agricultura și construcțiile. Acest lucru le va accelera sustenabilitatea și tranzițiile circulare, contribuind în același timp la o societate inovatoare, favorabilă incluziunii și rezilientă. EGDC nu reprezintă un „angajament ecologic al sectorului TIC” și nu este un scop în sine.

Membrii EGDC vor colabora îndeaproape cu Comisia Europeană și cu alții pentru a-și îndeplini angajamentele și vor raporta periodic cu privire la progresele înregistrate. Primele rapoarte privind rezultatele și progresele înregistrate disponibile vor fi prezentate în 2022.

Aceștia au salutat, de asemenea, Declarația privind o transformare verde și digitală a UE, semnată astăzi de 24 de țări ale UE, Norvegia și Islanda și salută alți lideri ai întreprinderilor active în transformarea digitală verde care s-au angajat să devină neutri din punct de vedere climatic până în 2040 să li se alăture.

Imaginea noilor membri enumerați mai jos

Patru noi membri s-au alăturat EGDC înaintea Adunării Digitale din iunie 2021: 

 • Google, Matt Brittin, președinte, EMEA Business and Operations

 • KPN, Joost Farwerck, CEO

 • Siemens, Roland Busch, CEO

 • Uber, Dara Khosrowshahi, CEO 

De atunci, și alți membri s-au alăturat:

 • Cisco, Chuck Robbins, CEO

 • BT Group, Philip Jansen, CEO

 • Capgemini, Aiman Ezzat, CEO

 • Sopra Steria, Cyril Malagré, CEO

 • Hewlett Packard Enterprise, Antonio Neri, CEO

Începând cu ianuarie 2022, în urma unei cereri de oferte, „proiectul-pilot al Parlamentului European – Coaliția digitală verde europeană” sprijină Coaliția și activitatea acesteia. Proiectul este înființat de un consorțiu format din asociații importante, printre care GeSI, European DIGITAL SME Alliance, DIGITALEUROPE, ETNO și GSMA și asigură secretariatul EGDC. Secretariatul colaborează îndeaproape cu organizațiile de experți Carbon Trust, Deloitte și Sustainable ICT Consulting.

Consorțiul promovează participarea experților din mediul academic și ONG-uri, a reprezentanților autorităților locale și a actorilor din sectoare prioritare precum energia, transporturile, construcțiile, agricultura și industria prelucrătoare. EGDC va lucra în special la orientările privind implementarea pentru cazuri specifice de utilizare sectorială care prezintă un potențial ridicat de facilitare și la accelerarea tranziției către durabilitate în aceste sectoare. În acest sens, consorțiul organizează un amplu proces de consultare și va coordona diseminarea rezultatelor în întreaga UE. Un eveniment la nivel înalt este prevăzut pentru 2022, inclusiv o ceremonie a premiilor digitale verzi.

Calitatea de membru și partenerii de sprijin

EGDC este deschisă companiilor interesate. Pentru ca o companie să devină membră a EGDC, liderul executiv al companiei (CEO sau Președinte) trebuie să semneze declarația prin care se angajează în acțiunile de mai sus și care confirmă că:

 1. compania a prezentat sau va depune în scurt timp un angajament de sustenabilitate care este monitorizat de o organizație independentă și raportat public;
 2. stabilirea unor obiective științifice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, aliniate la traiectoria climatică de 1,5 °C și
 3. să devină neutru din punct de vedere climatic sau net zero până cel târziu în 2040

Membrii Coaliției se angajează să pună la dispoziție personal și resurse pentru a acționa în direcția acțiunilor din declarație. Este nevoie de participarea activă a companiilor implicate. Aceștia vor fi invitați să lucreze la metodologii și standarde împreună cu organizațiile de experți și părțile interesate relevante. Aceste metodologii și standarde vor contribui la măsurarea capacității digitale. Companiile vor colabora, de asemenea, pentru a crea în comun orientări de implementare și recomandări pentru soluții digitale ecologice în diferite sectoare care sunt benefice pentru mediu și climă, în conformitate cu indicatorii definiți.

Întreprinderile interesate care îndeplinesc criteriile pot contacta Secretariatul EGDC. În cazul IMM-urilor, Alianța Digitală pentru IMM-uri oferă asistență. 45 de IMM-uri și întreprinderi nou-înființate sprijină EGDC și au semnat declarația.

În timp ce calitatea de membru al EGDC este deschisă întreprinderilor; asociațiile, organizațiile publice și private, care sunt dispuse să contribuie în mod activ și voluntar la realizarea obiectivelor Coaliției digitale verzi europene, sunt acum invitate să devină parteneri de sprijin ai EGDC.

Știri

Soluțiile TIC sunt produse sau servicii care combină rețele, tehnologii și aplicații digitale. „Soluții digitale ecologice” sunt soluții TIC care contribuie în mod pozitiv la obiectivele în materie de mediu și climă. De exemplu, contribuind la reducerea sau evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră de multe ori mai mult decât amprenta proprie a acestor soluții TIC. În plus, digitalizarea poate accelera, de asemenea, tranziția către economia circulară, de exemplu prin urmărirea, urmărirea și optimizarea utilizării resurselor naturale și prin facilitarea unor noi modele de afaceri durabile, sprijinind în același timp reziliența economiei noastre.

În timp ce tranziția către durabilitate poate beneficia de digitalizare, tranziția către durabilitate poate, la rândul său, să stimuleze inovarea digitală și să ofere noi oportunități industriei digitale de a inova și de a deveni mai competitivă. Tranziția către o economie circulară necesită crearea de noi modele de afaceri și oportunități de afaceri sustenabile, bazate pe tehnologia digitală, în UE, unde primii participanți pot valorifica câștigurile de pe piețele mondiale. Această sinergie între tranziția verde și digitalizare este esența transformării digitale verzi, ceea ce duce la beneficii societale, de mediu și economice.

În timp ce metodele de estimare a amprentei de carbon a sectorului TIC devin standardizate, metodele de măsurare a capacității TIC variază în continuare foarte mult.  Metodele de evaluare coerente și comparabile, cum ar fi indicatorii, indicatorii și indicatorii-cheie de performanță, ar fi o evoluție binevenită pentru investitorii privați și publici. Astfel de metode ar putea fi utilizate de taxonomia UE, de fondurile publice și private de dezvoltare și inovare, de achizitorii publici și privați ecologici și de multe altele. Lipsa unor astfel de indicatori poate duce la:

 • oportunități pierdute de finanțare a dezvoltării și implementării de soluții digitale ecologice
 • obstacole în calea adoptării pe scară mai largă de către statele membre și regiuni a utilizării achizițiilor publice ecologice pentru soluții bazate pe TIC
 • lipsa unor dovezi credibile din partea factorilor de decizie care planifică dubla tranziție verde și digitală

Pentru a îmbunătăți înțelegerea diferitelor sectoare cu privire la cea mai bună modalitate de a proceda la dubla tranziție digitală verde, EGDC își propune să promoveze și să permită dialoguri transsectoriale. Acest lucru va duce la crearea de orientări pentru implementarea soluțiilor digitale ecologice în sectoare precum energia, transporturile, industria prelucrătoare, sectorul agroalimentar și sectorul construcțiilor.

Astfel cum a solicitat Consiliul în concluziile sale privind digitalizarea în beneficiul mediului, adoptate în decembrie 2020, EGDC abordează articolul 11.

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Un nou supercalculator european de talie mondială inaugurat în Spania

Astăzi, MareNostrum 5, cel mai recent supercalculator european de talie mondială, a fost inaugurat la Barcelona, Spania. Clasat în prezent ca fiind unul dintre cele mai puternice 10 supercalculatoare din lume, acesta este găzduit la Centrul de supercalcul din Barcelona și va fi accesibil unei game largi de utilizatori științifici și industriali europeni începând din martie 2024.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Sectorul digital ecologic

Tranziția digitală a Europei merge mână în mână cu Pactul verde european.

Citiți și