Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Punerea în aplicare a Regulamentului privind geoblocarea în Bulgaria

Această pagină prezintă stadiul punerii în aplicare a geoblocării în Bulgaria și punctele de contact locale.

    drapelul Bulgariei

Organismul de aplicare a legii

  • Pentru întreprinderi către consumatori (B2C)

AdresaComisiei pentru protecția consumatorilor: sq. Slaveykov 4a, fl. 3,4 și 6. 1000 Sofia Bulgaria Tel.: + 359 2 9330565 E -mail

  • Pentru business-to-business (B2B)

Instanțele naționale

Asistență pentru organismele de consum

(Centrul European al Consumatorilor – Bulgaria)

14 Bacho Kiro Str. 1000 Sofia Tel: + 359 2 986 7672 Fax: + 359 2 987 5508 E- mail

Măsuri aplicabile în cazul încălcărilor

  • Legea privind activitățile de servicii

Art. 29b (2) În cazul în care un beneficiar al serviciilor este consumator, persoanele prevăzute la alin. (1) sunt supuse controlului în temeiul Legii privind protecția consumatorilor.

Limba bulgară: Рааа ра ра аа раррррра ра ра рарарра ра ра ра ра рра рра ра. 29 de grade Celsius.  (2) □ ра рарара, рррааара ррррарарара ра ра аа аа аа аа аа аа. 1 рррраа ра ра аа раа ра ра аа ра ра раа ра ра аа раа ра ра ра аа аа аа аа раа ра ра аа аа аа аа -republica, de la care se află un document.

  • Legea privind protecția consumatorilor
  • Articolul 191 alineatul (7) Comisia pentru protecția consumatorilor efectuează controlul punerii în aplicare a cerințelor Regulamentului (CE) 2018/302, în cazurile în care clientul este consumator.

Limba bulgară:  Раа ра ра рара ра ра аа аа аа рарррра аа раа раа аа аа аа аа аа аа аа аа раа аа аа раа раа раа раа раа раа раа раа раа раа раа раа раа раа рара ра раа ра раааа ра раа раа раа раа раа раа, de la care au fost consultate ра ра раррарра (denumit în continuare) 2018/302 ра рррарарр, ррраараа рара рррра □ ррраррррра.

  • Articolul 225d

(1) Un comerciant în sensul Regulamentului (CE) 2018/302, care nu a respectat cerințele de la articolul 3, articolul 4 și articolul 5 din regulament și, în cazul în care clientul este un consumator, i se aplică o amendă de la 500 la 3000 BGN, precum și comercianților unici și persoanelor juridice – o sancțiune imobiliară de 1000-5 000 BGN pentru fiecare caz solitar. 2) În cazul unei încălcări repetate conform alin. (1), amenda este în valoare de 1000-6000 BGN, iar sancțiunea de proprietate este de 2000-10 000 BGN. NU-I AȘA?

Limba bulgară: □аара ра рара ра ра ра рррарррррра рра ра. 225 de lei. (1) ра ра аа рара ра аа ра ра ра ра рарарра (а) 2018/302, раа ра рра рара ррра рара аа ра ра ра ра ра. 3, 4 · 5 рра рарараррра ра ррррара, рррараа ррраа рраа раа аа 500 ра 3000 а., а а аа ра аа раррррра аа рааа аа раа рааа раа раа – рраа аа раа рара рара раа раа рра 1000 ра 5000 ра. (2) раа раа рара рааррра ар ар ар ар аа. 1 рараа а ра рарра ра 1000 аа 6000 ра а, а а а рарррааа рараа рарра ра рара ра 2000, 2000 аа 10 000 а.”;„.”

 

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Geoblocare

Comisia a pus capăt normelor nejustificate de geoblocare, care subminează cumpărăturile online și vânzările transfrontaliere în UE.

Citiți și