Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Punerea în aplicare a Regulamentului privind geoblocarea în Bulgaria

Această pagină prezintă situația actuală a punerii în aplicare a geoblocarei în Bulgaria, precum și a punctelor locale de contact.

    drapelul Bulgariei

Organismul de aplicare a legii

  • Pentru întreprinderi-consumatori ( B2C)


AdresaComisiei pentru protecția consumatorilor: sq. Slaveykov 4a, fl. 3,4 și 6.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel.: + 359 2 9330565 E
-mail

  • Pentru întreprinderi (B2B)

Instanțele naționale

Asistență pentru organismele consumatorilor

(Centrul European al Consumatorilor – Bulgaria)

14 Bacho Kiro Str.
1000 Sofia
Tel: + 359 2 986 7672 Fax:
+ 359 2 987 5508 E-
mail

Măsuri aplicabile încălcărilor

  • Legea privind activitățile de servicii

29b (2) În cazul în care un beneficiar de servicii este un consumator, persoanele prevăzute la alin. (1) sunt supuse controlului conform Legii privind protecția consumatorilor.

Limba bulgară: Наана на а а а ааааа на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на оа на оа ааааааана на на на на на оа 29 de ani.  (2) наанан, нранан -ааан на на а на на на на аана ааа н оа оаааа оа. 1 -le-a на а а а на а на аа ра ра а а ааа оа на а а а а а наа наа наааааа а а а а а а а ааааа аа аа аа а а а а на а аа а аа а аа аа а на а а аа а арра а а ааа аа аа

  • Legea privind protecția consumatorilor
  • Articolul 191 (7) Comisia pentru protecția consumatorilor efectuează controlul pentru punerea în aplicare a cerințelor Regulamentului (CE) 2018/302, în cazurile în care clientul este consumator.

Limba bulgară:  Наана а на оа а а а а а а а а аа а аа а а а
аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа анаа аа а аа а аа аа аа аа наа аа аа аа аа аа аа -ааа аа аа ааа -ааа аааа аа а а а на а а а аа наа аа аа аа а а а аа а аа аа аа аа аа ааа ааа аааа аа аа а аа аа аа ааааааааа раа аа аааа аааааа аа аа аа а а наана нарн нааан, нанан ааан наааан нааан аанан аанааанаан аааанааааааааааааа а а ааааананан на а рааанан ааанааааан —

  • Articolul 225d

(1) Comerciantului în sensul Regulamentului (CE) 2018/302, care nu a respectat cerințele articolelor 3, 4 și 5 din regulament și, în cazul în care clientul este consumator, i se aplică o amendă de la 500 la 3 000 BGN, iar comercianților individuali și entităților juridice – o sancțiune patrimonială cuprinsă între 1000 și 5 000 BGN pentru fiecare caz solitar.
2) În cazul unei încălcări repetate prevăzute la alin. (1), amenda este în cuantum de 1000 până la 6 000 BGN, iar sancțiunea patrimonială este de 2000-10 000 BGN. ”

Limba bulgară: Оаана оа оа оа а а а а а а а а аа а наа а а а а а а а аа наааанаа на а
а а а а а а а а 225 de ani. (1) а а аа аа наа а а а а а а а а на а а а а а на а а а а а а а а на а а а а а а а на а а а а а а а а а а а а на а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а аа 3, 4 5 e рű рна рнанана нааан, нанаа ааа нааа нааа нааа нааа ааа наа аа ааа наа нааа нааа нааа ааа ааа аа ааа аа аааа аааа аа аа аа аа аааа ааааа аа ааа аанаааа анаааа аааа наанаа ааана аараа аананаа ааарааа аа ааааа аанаааа а а а а а а а а а а а а а а аа а аа а а а а аа а а ра раа а а а а а а а а аа а а аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа ааа аа а аа аа аа аа аа аа а а аа аа аа аа аа аа аа аа а аа а аа аа аа аа ааа аа аа ааа ааа ааа аа аа а ааа аа аа ааааа ааа
(2) -арн -ааааар, наааар, оаар, -, – н. 1 аар а ранр нар ű000 00., а а а рар анааа анаа ан ра раар нааа 10000.»”

 

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Geoblocare

Comisia a pus capăt normelor nejustificate privind geoblocarea, care subminează cumpărăturile online și vânzările transfrontaliere în UE.

Citiți și