Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internet și telecomunicații la nivel mondial

Comisia Europeană colaborează la nivel internațional cu alți actori globali pentru a modela evoluțiile internetului și ale lumii telecomunicațiilor.

    Un glob înconjurat de conexiuni digitale

© iStock by Getty Images -1092964846 metamorworks

Este greu să ne imaginăm viața fără sisteme moderne de telecomunicații și internet, iar beneficiile tehnologice ale erei digitale par a fi abia la început. Cu toate acestea, internetul reprezintă provocări politice, sociale și economice considerabile.

Ce lume digitală ne dorim?

Puterea internetului constă în natura sa deschisă și distribuită. Un internet rezilient, sigur și robust și protecția drepturilor fundamentale online sunt esențiale pentru a consolida încrederea utilizatorilor. Economia digitală europeană trebuie să profite pe deplin de puterea de inovare a internetului.

Viziunea Comisiei Europene este rezumată în conceptul COMPACT: internetul ca spațiu al responsabilităților civice. Aceasta ar fi o resursă nefragmentată guvernată printr-o abordare multipartită pentru promovarea democrației și a drepturilor omului. Internetul s-ar baza pe o arhitectură tehnologică solidă, care încurajează încrederea și facilitează o guvernanță transparentă a infrastructurii subiacente și a serviciilor care funcționează pe lângă aceasta.

Care sunt obiectivele noastre?

  • Să apere și să promoveze drepturile fundamentale și valorile democratice, utilizând un model care să permită participarea tuturor părților interesate.
  • Să se asigure că Europa joacă un rol de lider în acest domeniu, contactând țările în curs de dezvoltare și menținând un dialog incluziv cu toți actorii.
  • Să se asigure că normele internaționale sunt în conformitate cu legislația și politica UE.
  • Să se implice în consolidarea capacităților în țările și regiunile care au nevoie de ajutor pentru a înțelege și a face față politicilor legate de internet. În acest context, crearea Observatorului global al politicii în domeniul internetului va juca un rol-cheie ca resursă pentru comunitatea globală.
  • Pentru a se asigura că toată lumea vede beneficiile unei abordări ascendente și incluzive a guvernanței internetului.

Comisia Europeană se angajează activ la nivel internațional în discuțiile privind evoluția internetului și telecomunicațiilor la nivel mondial. Această acțiune se desfășoară în diferite organizații internaționale, foruri și organisme tehnice.

Cele mai recente știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Politica externă

Pe măsură ce tot mai multe țări sunt inspirate de modelul digital european, întreprinderile europene au mai multe oportunități de a face afaceri, creând mai multe locuri de muncă pentru cetățeni.

Citiți și

Vecinii UE

Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu țări terțe apropiate din punct de vedere geografic de Uniunea Europeană.

Română

Transformarea digitală oferă Africii oportunități extraordinare.

Asia-Pacific

Asia este o regiune economică vibrantă a lumii, cu piețe dinamice și o capacitate puternică de inovare.

Cele două Americi

Economia și societatea digitală fac parte acum în mod ferm din agenda relațiilor UE cu cele două Americi.