Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Punerea în aplicare a Tratatului de la Marrakesh în legislația UE

Tratatul de la Marrakesh permite persoanelor cu dizabilități de imprimare să acceseze mai multe cărți și alte materiale tipărite în formate accesibile acestora.

    Grup de persoane care se află în bibliotecă citind cărți, evocând accesibilitatea pe care o aduce Tratatul de la Marrakesh

© iStock by Getty Images - 871461580 Rawpixel

Directiva și regulamentul de punere în aplicare a Tratatului de la Marrakesh în legislația UE au fost publicate în Jurnalul Oficial la 20 septembrie 2017. Termenul până la care statele membre trebuie să transpună directiva în legislația națională s-a încheiat la 11 octombrie 2018. Regulamentul a intrat în vigoare la 12 octombrie 2018.

Directiva

Directiva privind anumite utilizări permise ale anumitor opere (.pdf) și ale altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate stabilește o excepție obligatorie de la dreptul de autor și de la drepturile conexe.

Toate versiunile lingvistice ale directivei sunt disponibile în EUR-Lex.

Regulamentul

Regulamentul prevede o excepție privind drepturile de autor (.pdf) care permite schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și obiecte protejate în mod obișnuit prin drepturi de autor și drepturi conexe. Acest lucru este în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Regulamentul va permite schimbul transfrontalier de copii efectuate în temeiul excepției dintre UE și țările terțe care sunt părți la tratat.

Toate versiunile lingvistice ale regulamentului sunt disponibile în EUR-Lex.

Lista entităților autorizate din statele membre

În temeiul articolului 6 din Directiva (UE) 2017/1564, statele membre au obligația de a furniza Comisiei informațiile de contact pe care le-au primit de la entități autorizate în cadrul juridic al Directivei (UE) 2017/1564 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.

Termenul „entitate autorizată” în contextul prezentului instrument juridic înseamnă o entitate care este autorizată sau recunoscută de un stat membru pentru a oferi persoanelor beneficiare acces fără scop lucrativ la educație, formare instructivă, citire adaptivă sau acces la informații. Aceasta include, de asemenea, o instituție publică sau o organizație fără scop lucrativ care furnizează aceleași servicii persoanelor beneficiare ca una dintre activitățile sale primare, obligații instituționale sau ca parte a misiunilor sale de interes public.

Descărcați tabelul entităților autorizate (.pdf)

Aceste informații vor fi actualizate periodic cu informații suplimentare primite de la statele membre.

Cele mai recente știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Drepturi de autor

Comisia Europeană adaptează normele UE privind drepturile de autor la noile comportamente ale consumatorilor într-o Europă care își valorifică diversitatea culturală.

Citiți și

Legislația UE privind drepturile de autor

Legislația UE privind drepturile de autor cuprinde 13 directive și 2 regulamente, care armonizează drepturile esențiale ale autorilor, artiștilor interpreți sau executanți, producătorilor și radiodifuzorilor.

Protecția bazelor de date

Bazele de date din Uniunea Europeană sunt protejate în temeiul legislației UE. Directiva privind protecția juridică a bazelor de date a fost adoptată în 1996 și a fost evaluată în 2018.