Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Coaliții naționale pentru competențe digitale și locuri de muncă

Coalițiile naționale pentru competențe digitale și locuri de muncă lucrează pentru a îmbunătăți competențele digitale la nivel național, regional și local.

Coalițiile naționale și regionale

Coalițiile naționale și regionale reunesc o serie de parteneri care elaborează măsuri concrete pentru a aduce competențele digitale la toate nivelurile societății. Printre parteneri se numără întreprinderile care utilizează intensiv TIC și TIC, furnizorii de educație și formare, ministerele educației și ocupării forței de muncă, serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, asociațiile, organizațiile non-profit și organizațiile sociale.

Coalițiile naționale și regionale colaborează în domenii precum intensificarea formării conduse de industrie, certificarea competențelor, îmbunătățirea programelor școlare și universitare și sensibilizarea cu privire la carierele în domeniul TIC, în special în rândul tinerilor și al femeilor.

Coaliții naționale și regionale

Vă invităm să contactați coaliția națională pentru a sprijini eforturile acestora în țara dumneavoastră:

Coaliții și parteneriate regionale

Crearea unei noi coaliții naționale sau regionale

Dacă nu există o coaliție națională în țara dumneavoastră, puteți contacta echipa de competențe digitale și locuri de muncă pentru a discuta despre cum să construiți o coaliție de succes și să vă ajutați să începeți.

Cele mai recente știri

Sondajul Eurobarometru confirmă faptul că UE trebuie să consolideze competențele în materie de securitate cibernetică

Un sondaj Eurobarometru indică faptul că deficitul de competențe cibernetice este în creștere, că este nevoie de mai mulți specialiști în domeniul securității cibernetice și că trebuie să creștem numărul de angajați cu un nivel ridicat de conștientizare în materie de securitate cibernetică în fiecare întreprindere din întreaga UE.

PRESS RELEASE |
Comisia lansează cereri de investiții de peste 176 de milioane EUR în capacități digitale și tehnologie

Comisia Europeană a lansat un nou set de cereri de propuneri în cadrul programelor de lucru 2023-2024 ale programului Europa digitală pentru a consolida capacitățile digitale în întreaga UE. Aceste cereri de propuneri sunt deschise întreprinderilor, administrațiilor publice și altor entități din statele membre ale UE, din țările AELS/SEE și din țările asociate. Bugetul pentru acest set de cereri de propuneri este de peste 176 de milioane EUR.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Inițiative privind competențele digitale

Comisia Europeană sprijină o serie de inițiative de promovare a excelenței în competențele digitale în diferite organizații, sectoare și țări.

Citiți și

Angajamente de acțiune

Toate organizațiile, întreprinderile și organismele guvernamentale sunt încurajate să își asume un angajament concret de a întreprinde acțiuni de reducere a decalajului în materie de competențe digitale în Europa.