Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Grupul de certificare a securității cibernetice al părților interesate

Grupul părților interesate pentru certificarea securității cibernetice a fost înființat pentru a oferi consiliere cu privire la aspecte strategice legate de certificarea securității cibernetice.

    Logoul Grupului de cooperare în materie de securitate cibernetică al părților interesate

Despre grup

Misiunea generală a Grupului părților interesate pentru certificarea securității cibernetice (SCCG) este de a sprijini și facilita aspectele strategice legate de cadrul european de certificare de securitate cibernetică. La cerere, grupul va consilia ENISA cu privire la aspecte generale și strategice referitoare la sarcinile ENISA legate de piață, standardizare și certificare de securitate cibernetică.  

Grupul va asista, de asemenea, Comisia Europeană la pregătirea programului de lucru continuu al Uniunii menționat la articolul 47 din Legea privind securitatea cibernetică. Acesta va emite un aviz privind programul de lucru continuu al Uniunii și, în cazuri urgente, va oferi consiliere Comisiei și Grupului european pentru certificare de securitate cibernetică (ECCG) cu privire la necesitatea unor sisteme de certificare suplimentare care nu sunt incluse în programul de lucru deschis al Uniunii.

În conformitate cu Legea privind securitatea cibernetică, Comisia Europeană, împreună cu ENISA, vor coprezida reuniunile Grupului părților interesate pentru certificarea securității cibernetice. ENISA va asigura, de asemenea, secretariatul grupului. În principiu, grupul ar trebui să se întrunească de trei ori pe an. 

Comisia Europeană pune la dispoziție ordinile de zi și procesele-verbale ale reuniunilor.

Membri

SCCG este compus din până la 50 de membri din diferite organizații, inclusiv, printre altele, instituții academice, organizații ale consumatorilor, organisme de evaluare a conformității, organizații în curs de dezvoltare standard, societăți și asociații profesionale și alte organizații care își desfășoară activitatea în Europa cu un interes în certificarea de securitate cibernetică.

Grupul include membri numiți din organizațiile europene de standardizare, cum ar fi CEN – Comitetul European de Standardizare, Cenelec – Comitetul European de Standardizare Electrotehnică, ETSI – Institutul European de Standardizare în Telecomunicații. De asemenea, în cadrul grupului sunt implicate organisme internaționale de standardizare, cum ar fi Organizația Internațională de Standardizare (ISO), Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), cooperarea europeană pentru acreditare (EA) și Comitetul european pentru protecția datelor (EDPB).

Accesați lista completă a organizațiilor membre (.pdf)

Întâlniri

Documentele SCCG

Ultimele știri

PRESS RELEASE |
Comisia publică Recomandarea privind criptografia post-cuantică

Astăzi, Comisia a publicat o recomandare privind criptografia postcuantică pentru a încuraja statele membre să elaboreze și să pună în aplicare o abordare armonizată pe măsură ce UE trece la criptografia postcuantică. Acest lucru va contribui la asigurarea securității infrastructurilor și serviciilor digitale ale UE în următoarea eră digitală.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Politici de securitate cibernetică

Uniunea Europeană acționează pe diverse fronturi pentru a promova reziliența cibernetică, pentru a ne proteja comunicarea și datele și pentru a menține securitatea societății și a economiei online.

Citiți și

Legea UE privind securitatea cibernetică

Legea privind securitatea cibernetică consolidează Agenția UE pentru securitate cibernetică (ENISA) și stabilește un cadru de certificare de securitate cibernetică pentru produse și servicii.