Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Spoločnosti

Ak ste inštalačná spoločnosť Wi-Fi, prečítajte si túto stránku a dozviete sa viac o WiFi4EU a jeho technických špecifikáciách.

    ‚‘

Čo je WiFi4EU a ako funguje?

WiFi4EU je iniciatíva EÚ, ktorá poskytuje poukazy v hodnote 15 000 EUR na pokrytie nákladov na vybavenie a inštaláciu prístupových bodov Wi-Fi tisícom obcí v celej Európe. Príjemcovia si vyberajú „centrá komunitného života“, v ktorých sú nainštalované hotspoty WiFi4EU. Wi-Fi hotspoty sú zvyčajne inštalované vo vnútorných alebo vonkajších verejných priestoroch, kde už neexistujú žiadne podobné ponuky bezplatného Wi-Fi pripojenia. Môžu sem patriť radnice, zdravotné strediská, verejné námestia, pešie ulice a ďalšie. 

Ide o zjednodušený systém financovania, ktorý po prvýkrát poskytuje poukážky, ktoré obce prevádzajú spoločnostiam inštalujúcim Wi-Fi, ktoré zriadili hotspoty.

Obce, ktoré dostávajú poukaz, môžu slobodne definovať a obstarávať svoje miestne projekty inštalácie Wi-Fi v súlade s platnými pravidlami verejného obstarávania. Môžu si prezrieť zoznam registrovaných spoločností inštalujúcich Wi-Fi, ktoré pôsobia vo svojej zemepisnej oblasti.

Registrácia na portáli

Keď obec úspešne požiada o poukaz, má lehotu 18 mesiacov na zabezpečenie inštalácie hotspotu WiFi4EU. Spúšťajú proces verejného obstarávania na výber spoločnosti inštalujúcej Wi-Fi. Ako spoločnosť inštalujúca Wi-Fi sa musíte zaregistrovať na online portáli, aby ste dostali odmenu v hodnote poukazu od Európskej komisie.

Ako sa zaregistrovať ako inštalačná spoločnosť Wi-Fi

Spoločnosti inštalujúce Wi-Fi sa môžu zaregistrovať na portáli WiFi4EU prostredníctvom osobitnej sekcie, v ktorej sa od vás požaduje, aby ste uviedli tieto údaje:

  • informácie o spoločnosti
  • informácie o zemepisnej oblasti (krajinách alebo oblastiach vo vašej krajine), v ktorej vaša spoločnosť pôsobí
  • informácie o kontaktnej osobe

Registrácia spoločností vykonávajúcich inštaláciu Wi-Fi na portáli WiFi4EU je nevyhnutná na vyplatenie poukážok.

Technické špecifikácie

Technické požiadavky na siete WiFi4EU sú stanovené v často kladenej otázke 27 a bližšie špecifikované v podmienkach výzvy a vzorovej dohode o grante. V týchto požiadavkách sa podrobne uvádza minimálny počet vnútorných a vonkajších prístupových bodov, ako aj technické možnosti každého z týchto prístupových bodov. Úplné technické špecifikácie sú uvedené v bode 6.2.2 podmienok výzvy.

Platobný postup

Hodnotu poukazu vo výške 15 000 EUR vyplatí Európska komisia priamo inštalačným spoločnostiam do 60 dní. Táto platba sa vykonáva bankovým prevodom po tom, ako Európska komisia potvrdí, že hotspoty WiFi4EU sú funkčné. Inštalačná spoločnosť a príslušná obec informujú výlučne prostredníctvom portálu, že sieť Wi-Fi je nainštalovaná a funkčná. Keď Komisia overí tieto informácie, suma poukazu sa vyplatí priamo inštalačnej spoločnosti. Obec vyrovná akýkoľvek zostatok presahujúci hodnotu poukazu z dôvodu spoločnosti, ktorá inštaluje Wi-Fi pripojenie na internet.

Kontaktujte nás

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

WiFi4EU

Iniciatíva WiFi4EU podporuje bezplatný prístup občanov k pripojeniu Wi-Fi na verejných priestranstvách vrátane parkov, námestí, verejných budov, knižníc, zdravotných stredísk a múzeí v obciach v celej Európe.

Pozri aj

WiFi4EU: Občania

Občania a hostia miestnych obcí v rámci Európskej únie využívajú bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet na verejných miestach vďaka WiFi4EU.

WiFi4EU: Obce

Ak je výzva otvorená, obce v rámci Európskej únie sú oprávnené požiadať o poukaz ako súčasť iniciatívy WiFi4EU. Poukážky v hodnote 15 000 EUR majú za cieľ pomôcť vašej komunite s bezplatným verejným pripojením.