Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Obce

Ako obec na území Európskej únie môžete požiadať o poukaz v rámci iniciatívy WiFi4EU. Poukazy, z ktorých každý má hodnotu 15 000 EUR, umožnia vašej obci nainštalovať bezplatné verejné pripojenie Wi-Fi.

    " "

Ako to funguje?

Do iniciatívy WiFi4EU sa môžu zapojiť obce alebo združenia obcí (žiadosť podávajú v mene jedného alebo viacerých ich členov). Zoznam oprávnených subjektov aktualizujú členské štáty pred každou výzvou na predkladanie žiadostí.

Po získaní poukazu môže obec nainštalovať hotspoty WiFi4EU v akomkoľvek verejnom priestore, ktorý možno považovať za centrum jej spoločenského života: radnica, verejné knižnice, zdravotné strediská, múzeá, námestia, parky atď.

Vďaka poukazu získa obec finančné prostriedky v stanovenej výške. Z nich uhradí náklady na vybavenie a inštaláciu, pričom z vlastných zdrojov bude počas troch rokov platiť za pripojiteľnosť a údržbu zariadenia. Obce, ktoré poukazy získajú, vyberú „centrá verejného života“, kde sa nainštalujú hotspoty WiFi4EU (bezdrôtové prístupové body). Poukaz WiFi4EU môžu použiť aj na čiastočné financovanie projektu vyššej hodnoty.

Prideľovanie poukazov

Pri prideľovaní poukazov WiFi4EU sa bude rozhodovať podľa toho, ktorá obec oň požiadala skôr. Aby sa zabezpečila geografická vyváženosť, každá zúčastnená krajina bude mať nárok na minimálne 15 poukazov. Maximálny počet poukazov je vyjadrený ako percentný podiel rozpočtu konkrétnej výzvy.

Ako podať žiadosť?

Iniciatíva WiFi4EU sa bude realizovať prostredníctvom jednoduchých a nebyrokratických postupov, akými sú online žiadosti, platby prostredníctvom poukazov a nezaťažujúce požiadavky na monitorovanie. Obce, ktoré chcú požiadať o poukaz, by sa najprv mali zaregistrovať na portáli WiFi4EU. Keď budú zaregistrované, budú môcť po vyhlásení výzvy požiadať o poukaz tým, že sa prihlásia na portál a odošlú svoju žiadosť. Výhercovia sa budú vyberať podľa poradia, v ktorom podajú žiadosti. Ak nebudete mať šťastie a poukaz nezískate v rámci prvej výzvy, môžete to skúsiť znova v ďalších výzvach.

Mapa obcí, ktoré uspeli v iniciatíve WiFi4EU

Iniciatíva WiFi4EU má badateľný dosah na obce a mestá v celej Európe vďaka tomu, že občanom zabezpečuje bezplatný prístup k Wi-Fi vo verejných priestoroch. Pozrite si mapy jednotlivých krajín a zistite, kde sa môžete pripojiť k bezplatnej a verejnej sieti WiFi4EU!

Austria | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Czech Republic | Germany | Denmark Estonia | Greece | Spain | Finland | France | Croatia | Hungary | Ireland | Iceland | Italy | Lithuania | Luxembourg | Latvia | Malta | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Romania | Sweden | Slovakia | Slovenia | United Kingdom

Napíšte nám

Latest

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

WiFi4EU | Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Pozri aj

WiFi4EU: Občania

Občania a návštevníci obcí v Európskej únii budú môcť vďaka iniciatíve WiFi4EU čoskoro využívať bezplatné Wi-Fi pripojenie na verejných miestach. Vaša obec môže od Európskej komisie získať poukaz na pokrytie nákladov na inštaláciu Wi-Fi.

WiFi4EU: Spoločnosti poskytujúce služby inštalácie Wi-Fi zariadení

V rámci iniciatívy WiFi4EU sa vo verejných priestoroch v miestnych komunitách po celej Európe vytvoria tisíce hotspotov Wi-Fi, ktoré budú umožňovať bezplatné pripojenie na internet. Ak ste spoločnosťou poskytujúcou služby inštalácie Wi-Fi zariadení a chcete sa o tejto iniciatíve...