Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Obce

Ak je výzva otvorená, obce v rámci Európskej únie sú oprávnené požiadať o poukaz ako súčasť iniciatívy WiFi4EU. Poukážky v hodnote 15 000 EUR majú za cieľ pomôcť vašej komunite s bezplatným verejným pripojením.

    ‚‘

Ako to funguje

Iniciatíva WiFi4EU je otvorená obciam alebo združeniam vytvoreným obcami (uplatňuje sa v mene jedného alebo viacerých svojich členov). Zoznam oprávnených subjektov aktualizujú členské štáty pred každou výzvou na predkladanie žiadostí.

Akonáhle obec získa poukaz, môže bezplatne nainštalovať hotspoty WiFi4EU na akomkoľvek verejnom mieste, ktoré možno považovať za centrum ich komunitného života: radnica, verejné knižnice, zdravotné strediská, múzeum, námestie, park atď.

Poukaz poskytuje pevne stanovenú sumu finančných prostriedkov pre každú obec. Financuje náklady na vybavenie a inštaláciu, zatiaľ čo príjemca platí za pripojenie a údržbu zariadenia na 3 roky. Obce, ktoré dostanú poukaz, vyberú „centrá verejného života“, v ktorých sú nainštalované hotspoty WiFi4EU (bezdrôtové prístupové body). Môžu tiež použiť poukaz WiFi4EU na čiastočné financovanie projektu vyššej hodnoty.

Poukážka Priradenie

Poukážky sa prideľujú na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“. S cieľom zabezpečiť geografickú rovnováhu má každá zúčastnená krajina nárok na minimálne 15 poukazov.

Ako sa prihlásiť

Systém WiFi4EU sa poskytuje prostredníctvom jednoduchých a nebyrokratických postupov, ako sú online žiadosti, platby poukazmi a požiadavky na ľahké monitorovanie. Obce, ktoré chcú požiadať o prvú registráciu poukazu na portáli WiFi4EU. Po zaregistrovaní obce sa v čase otvorenia výzvy prihlásia opätovnou návštevou portálu a odoslaním svojej prihlášky. Víťazi poukážky sa vyberajú podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“. 

Mapa víťazov WiFi4EU

Iniciatíva WiFi4EU má konkrétny vplyv na obce v celej Európe tým, že podporuje bezplatný prístup k Wi-Fi pripojeniu pre občanov na verejných priestranstvách. Pozrite sa na mapy krajiny (.pdf) a zistite, kde sa môžete pripojiť k bezplatnej a verejnej sieti WiFi4EU!

Rakúsko | Belgicko | Bulharsko | Cyprus | Česká republika | Nemecko | Dánsko | Estónsko | Grécko  

Španielsko | Fínsko | Francúzsko | Chorvátsko | Maďarsko | Írsko | Taliansko | Litva | Luxembursko | Lotyšsko | Malta | Malta  

Holandsko | Nórsko | Poľsko | Portugalsko | Rumunsko | Švédsko | Slovensko | Slovinsko | Veľká Británia

 

Kontaktujte nás

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

WiFi4EU

Iniciatíva WiFi4EU podporuje bezplatný prístup občanov k pripojeniu Wi-Fi na verejných priestranstvách vrátane parkov, námestí, verejných budov, knižníc, zdravotných stredísk a múzeí v obciach v celej Európe.

Pozri aj

WiFi4EU: Občania

Občania a hostia miestnych obcí v rámci Európskej únie využívajú bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet na verejných miestach vďaka WiFi4EU.

WiFi4EU: Spoločnosti

Ak ste inštalačná spoločnosť Wi-Fi, prečítajte si túto stránku a dozviete sa viac o WiFi4EU a jeho technických špecifikáciách.