Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Webinár 5G-PPP: Európa sa urýchľuje smerom k 6G

Webinár umožní po prvýkrát posúdiť rôzne názory priemyslu na víziu 6G pre Európu a podrobne opíše technológie, ktoré môžu túto víziu podporiť. Predstaví ich deväť nových projektov inteligentnej konektivity nad rámec projektov 5G z verejno-súkromného partnerstva 5G (5G-PPP). Tieto projekty sa väčšinou začali v januári 2021 a zameriavajú sa na kľúčové pokroky nad rámec 5G smerom k 6G.

Smart Connectivity beyond 5G projects

5G-PPP

Tento webinár 5G-PPP bude rozdelený na dve časti, kde všetky projekty prezentujú svoju víziu 6G v prvej časti ako motiváciu pre svoje projekty a technické výzvy, ktoré riešia pri prechode na 6G v druhej časti.