Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Stretnutie klastrov pre projekty inteligentných komunít v EÚ

Cieľom tohto stretnutia klastra je podporiť spoluprácu medzi príslušnými projektmi inteligentných komunít, kľúčovými sieťami a Európskou komisiou.

modern city skyline with smart objects in the sky

© Blue Planet Studio - iStock Getty Images

Na dosiahnutie pokroku v digitálnej transformácii na miestnej a regionálnej úrovni už v Európskej únii prebiehajú alebo sa objavujú mnohé projekty inteligentných komunít financované z prostriedkov EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

S cieľom podporiť obojstranne prospešnú spoluprácu medzi príslušnými projektmi inteligentných komunít, kľúčovými sieťami a Európskou komisiou Komisia pozýva na stretnutie zainteresovaných vedúcich projektov klaster, napr. koordinátorov alebo vedúcich pracovných balíkov, ako aj vedúcich sietí súvisiacich s hnutím EÚ Living-in.EU o európskom spôsobe digitálnej transformácie v mestách a komunitách. Schôdza sa bude konať online v piatok 17. júna 2022 od 9.00 do 12.00 h SELČ.

Dialóg sa zameriava najmä na:

 • Synergie a prepojenia medzi webovými sídlami a interaktívnymi platformami, ktoré sú buď osobitne zamerané na digitálnu transformáciu na miestnej alebo regionálnej úrovni, alebo majú silnú zložku v tejto transformácii;
 • Kolektívne úsilie EÚ v oblasti interoperability a normalizácie so zameraním na miestne digitálne dvojčatá a zavádzanie umelej inteligencie na miestnej alebo regionálnej úrovni.

Návrh programu

09:00 – 09:15 Privítanie (5 x 3 min.) od partnerov Život v EÚ

 • Dorthe Nielsen, výkonná riaditeľka, EUROCITIES
 • Martin Brynskov, predseda organizácie Open & Agile Smart Cities
 • Martina De Sole, riaditeľka Európskej siete živých laboratórií
 • Marek Bobis, odborný referent, Európsky výbor regiónov
 • Eddy Hartog, vedúca oddelenia, Európska komisia, Technológie pre inteligentné spoločenstvo

09:15 – 10:15 Synergie a odkazy medzi webovými sídlami a interaktívnymi platformami, moderuje Cristina Martinez, zástupkyňa vedúceho oddelenia, Európska komisia, Technológie pre inteligentné komunity

Tri úvodné poznámky na podnietenie dialógu (3 x 3 min):

 • Federica Bordelot, EUROCITIES
 • Anna Bruen, ICLEI, NetZeroCities – Climate-Neutral & Smart Cities Mission

 • Jean Gil Barroca, Deloitte, DT4REGIONS

Tri diskusné stretnutia v rámci dialógu navrhnú nápady a priority týkajúce sa toho, ako zlepšiť synergie a odkazy medzi webovými sídlami a interaktívnymi platformami – úvodní rečníci moderujú každé z podujatí.

Od 09:55 do 10:15 Kľúčové priority spätná väzba z prestávok

10:15 – 10:30 Prestávka

10:30 – 11:35 Kolektívne úsilie EÚ v oblasti interoperability a normalizácie moderuje Martin Brynskov, predseda, Living-in. Tech podskupina EÚ

Štyri úvodné poznámky na podnietenie dialógu:

 • Michael Mulquin, OASC, veľvyslanec MIM, CommuniCity
 • Jan-Joost van Kan, Atos, AURORAL a ďalšie projekty EÚ
 • Tania Marcos, Španielske združenie pre normalizáciu UNE, U4SSC
 • Ray Walshe, stredisko EÚ pre monitorovanie noriem IKT, projekt StandICT

Tri diskusné stretnutia v rámci dialógu navrhnú nápady a priority, ako napredovať v spoločnom úsilí EÚ v oblasti interoperability a štandardizácie – prvé tri úvodné rečníci moderujú každé z nich.

11:15 – 11:35 Kľúčové priority spätná väzba z prestávok

11:35 – 12:00 Reakcie z otváracej komisie a ďalšie kroky, moderované Cristinou Martinezovou a Martinom Brynskovom

Keďže na stretnutí klastrov nebudeme mať čas na širšie prezentácie projektov alebo návrhov, nižšie môžete preskúmať takéto relevantné širšie prezentácie, ktoré účastníci stretnutia klastrov vopred zaslali, aby sa začal dialóg so stretnutiami klastrov.

 

Stiahnuté

ARI_Agri_offering_Atos
Stiahnuť 
ARI_SmartUrban_offering_Atos
Stiahnuť 
AURORAL-presentation
Stiahnuť 
Citizen's control of data initiative and interoperability.
Stiahnuť 
CommuniCity - presentation OASC
Stiahnuť 
DT4REGIONS
Stiahnuť 
F4W-Leaflet
Stiahnuť 
Go Li.EU
Stiahnuť 
NZC intro
Stiahnuť 
Rotterdam's Open Urban Platform
Stiahnuť 
Smart.Met
Stiahnuť 
Technical Overview of DataVaults
Stiahnuť 
URBANAGE
Stiahnuť 
UserCentriCities
Stiahnuť