Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Digitálna výzva venovaná spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre energeticky úsporné aplikácie

Cieľom tohto podujatia zameraného na sprostredkovanie je vytvoriť fórum pre potenciálnych žiadateľov na diskusiu o nápadoch a možnostiach spolupráce, ako aj na objasnenie možných otázok, ktoré by mohli mať k zneniu výzvy.

Mobile-background-with-elements-connected-internet

Image by Freepik

V akčnom pláne pre digitalizáciu energetiky prijatom 18. októbra 2022 sa vyzvalo na vypracovanie spoločného európskeho referenčného rámca (CERF) vrátane referenčného vykonávania s otvoreným zdrojovým kódom pre spotrebiteľskú aplikáciu, ktorá umožní dobrovoľné zníženie spotreby energie, a tým pomôže znížiť náklady na energiu.

Na podporu tejto práce GR Connect iniciovalo výzvu GR DIGITAL týkajúcu sa referenčného rámca EÚ pre úsporu energie, ktorá bola spustená 11. mája 2023, otvorená do 26. septembra 2023. Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je vytvoriť a podporiť rozsiahle prijatie spoločného európskeho referenčného rámca (CERF) pre energeticky úsporné aplikácie v celej EÚ. Tento rámec bude zahŕňať referenčné vykonávanie s otvoreným zdrojovým kódom na energetické a nákladovo úsporné aplikácie pre spotrebiteľov. Tento referenčný rámec je určený na integráciu do komerčných aj nekomerčných aplikácií.

Prvá časť maklérskeho podujatia bude venovaná prezentácii výzvy zástupcami Európskej komisie, po ktorej bude nasledovať stretnutie s otázkami a odpoveďami. Počas druhej časti podujatia sa účastníci vyzývajú, aby sa podelili o návrhy na výzvu, ktoré môžu predstavovať príležitosti na vytvorenie konzorcií, a aby predstavili miesta, ako aj informácie o organizáciách, ktoré chcú prispieť k príprave návrhov.

Informujte nás, prosím,do 26. júna 2023 o ochote predložiť panel (3 minúty) a/alebo informácie o vašej organizácii ako potenciálnom partnerovi konzorcia (1 minúta) na adrese CNECT-E4@ec.europa.eu.

Načasovanie

Júna 2023 od 14.00 do 16.00 hod. SEČ

Návrh programu

15 minút

Úvod EK a prezentácia výzvy na predkladanie návrhov

GR Connect

55 minút

Prezentácie otázok a odpovedí a miest

Účastníci podujatia a útvary EK

50 minút

Diskusie a nadväzovanie kontaktov

Účastníci podujatia

Viac informácií