Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

eArchiving: Konferencia o uchovávaní geopriestorových digitálnych záznamov

Archív Slovinskej republiky, Geoarh a fórum DLM organizujú 3. konferenciu o uchovávaní geopriestorových digitálnych záznamov. Na konferencii bude predstavená aj iniciatíva Európskej komisie eArchiving.

Témou konferencie je udržateľný prístup k digitálnym geopriestorovým záznamom v digitálnej budúcnosti. Pôjde o dvojdňové hybridné podujatie, na ktorom sa stretnú a prepoja zainteresované strany, tvorcovia geopriestorových údajov, archívy, archívy údajov, poskytovatelia riešení a ich používatelia.

Vítame príspevky účastníkov týkajúce sa týchto tém:

  • Udržateľný prístup k geopriestorovým záznamom v digitálnej budúcnosti (geopriestorová úloha v digitálnom hospodárstve, aplikácie umelej inteligencie a geoAI, iniciatíva EÚ týkajúca sa zelenej transformácie atď.)
  • Geopriestorové záznamy (požiadavky na dokumentáciu, metaúdaje, aspekty interoperability udržateľného prístupu, uplatniteľné normy atď.)
  • Najlepšie postupy, nástroje a riešenia na uchovávanie a opätovné použitie časových radov geopriestorových záznamov
  • Je budúcnosť digitálna a ako? (Budúce potreby, otázky a ďalší postup, diskusia za okrúhlym stolom a závery)

Ak máte záujem prispieť s vašimi vedomosťami, výzva na predloženie dokumentov na konferenciu je otvorená do7. apríla 2023.

Organizácia by chcela, aby bolo stretnutie čo najinteraktívnejšie, najrozmanitejšie a najinkluzívnejšie, a preto sú vítané rôzne druhy príspevkov.

Registračný formulár na konferenciu je teraz otvorený.

Viac o konferencii, programe, rozšírenej abstraktnej forme a praktických informáciách.