Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Európske spravodajské mediálne fórum: priemyselná transformácia

Na druhom Európskom fóre spravodajských médií sa stretnú rečníci z tlače, televízie, rozhlasu, časopisov, online médií a ďalšie budú diskutovať o priemyselnej transformácii.

Pozrite si záznamy na stránke so správami o podujatí 

 

Po prvom vydaní o bezpečnosti novinárov sa toto druhé Európske fórum spravodajských médií (ENMF) zameria na výzvy a inovácie európskych spravodajských mediálnych organizácií. Bude sa zaoberať kľúčovými témami pre priemysel: toky príjmov, obchodné modely, zapojenie komunity, rozmanitosť, konvergencia médií, nové formáty a partnerstvá.

Tieto témy preskúmame s najvyššími európskymi výkonnými pracovníkmi v oblasti médií z celej Európy aj mimo nej, ako aj s komisárom pre vnútorný trh Thierrym Bretonom a podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou.

Zasadnutia budú pozostávať z rôznych formátov: scénické prezentácie, chaty z ohňa, malé panely a výstavy. Registrovaní účastníci budú môcť komunikovať s rečníkmi prostredníctvom Slido.

Pozrite si program