Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Európske dni výskumu a inovácie 2022

Európske dni výskumu a inovácií sú každoročným hlavným podujatím Európskej komisie v oblasti výskumu a inovácií, na ktorom sa stretávajú tvorcovia politík, výskumní pracovníci, podnikatelia a verejnosť s cieľom diskutovať a formovať budúcnosť výskumu a inovácií v Európe aj mimo nej.

banner of the European Research and Innovation Days 2022

European Commission