Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Podujatie viacerých zainteresovaných strán na vysokej úrovni o budúcnosti internetu

Podujatie viacerých zainteresovaných strán na vysokej úrovni o budúcnosti internetu sa uskutoční 2. novembra 2022 v Prahe (Česká republika).

Na podujatí, ktoré organizuje Európska komisia v koordinácii s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a českým predsedníctvom Rady Európskej únie, sa stretnú zástupcovia globálneho spoločenstva viacerých zainteresovaných strán s cieľom podporiť zastrešujúcich partnerov DFI, ktorí schválili víziu otvoreného, slobodného, globálneho, interoperabilného, spoľahlivého a bezpečného internetu. Podujatie sa zameria na spoločné využívanie riešení na vykonávanie zásad zakotvených vo Vyhlásení o budúcnosti internetu (DFI).

PROGRAM ROKOVANIA

HOD.

Registrácia a káva na uvítanie

9:00 – 9:20 H

Privítanie Ivanom Bartošom, podpredsedom vlády pre digitalizáciu Českej republiky

Úvodný príhovor: Roberto Viola, generálny riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, Európska komisia

9:20 – 10:20

Panel: Podpora a ochrana inkluzívnej a otvorenej digitálnej budúcnosti: úsilie zo strany EÚ aj mimo nej

Hlavným cieľom tohto panelu bude predstaviť víziu Vyhlásenia o budúcnosti internetu (DFI) a spôsob, akým sa partnerské krajiny DFI snažia o jej sfunkčnenie. Bude príkladom toho, ako tieto krajiny prispievajú a vedú k uplatňovaniu ľudských práv a zásad v digitálnom veku.

Bude to príležitosť vypočuť si vysokopostavených politických predstaviteľov z EÚ a iných partnerských krajín DFI, aby sa dozvedeli, ako prispievajú k nášmu spoločnému cieľu, ktorým je podpora inkluzívneho a otvoreného internetu.

Účastníci:

Roberto Viola, generálny riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, Európska komisia (osobne)

Hiroshi Yoshida, námestník ministra pre koordináciu politík, ministerstvo vnútra a komunikácií, Japonsko (na diaľku)

TIM Wu, osobitný poradca prezidenta Spojených štátov pre technológie a hospodársku súťaž (osobne)

Paul Ash, osobitný zástupca predsedu vlády pre kybernetickú a digitálnu oblasť, Nový Zéland (osobne)

Tarja Fernandez – veľvyslanec pre kybernetické záležitosti, ministerstvo zahraničných vecí, Fínsko (osobne)

Moderátor:

FRAN Burwell, člen atlantickej rady 

10:30 – 11:30

Semináre viacerých zainteresovaných strán o tom, ako naplniť víziu DFI v praxi:

(1) Ochrana ľudských práv vo veku online platforiem (zásada DFI: Ochrana ľudských práv a základných slobôd)

Účastníci:

DIMI Dimitrov, Wikimedia, Belgicko (prezenčne)

Milan Zubicek, manažér pre vládne záležitosti a verejnú politiku EÚ, Google, Belgicko (osobne)

Peggy Hicks, OHCHR, Švajčiarsko (na diaľku)

Victor Kapiyo, KICTAnet, Keňa (na diaľku)

Mette Finneman, vedúca projektu pre iniciatívu Tech for Democracy, Dánsko (osobne)

Vera Zekam, vedúca poradkyňa USAID pre technológie a demokraciu, Spojené štáty (osobne)

Brett Solomon, accessnow, Spojené štáty (na diaľku)

Moderátor:

Prabhat Agarwal, Európska komisia, GR CONNECT (osobne)

(2) Predchádzanie odstaveniu internetu a obmedzenia špecifické pre platformy (zásada DFI: Globálny internet)

Účastníci:

Andrew Sullivan, internetová spoločnosť (na diaľku)

Lise Fuhr, ETNO (osobne)

Azadeh Akbari, Univerzita v Twente (osobne)

Quinn McKew, článok 19 (osobná účasť)

Yoichi Iida, Japonsko (na diaľku)

Alexander Komarov, generálny riaditeľ Kyivstar (na diaľku)

Moderátor:

Thibaut Kleiner, Európska komisia, GR CONNECT (osobne)

(3) Podpora digitálnej gramotnosti s cieľom preklenúť digitálnu priepasť (zásada DFI: Inkluzívny a cenovo dostupný prístup na internet)

Účastníci:

Rebecca Grattan, Avast (osobne)

Vladimíra Dvořáková, CTU, Praha (osobne)

Andreas Fibiger, Microsoft Philanthropies (na diaľku)

Marielza Oliveira, UNESCO (osobná účasť)

Amrita Choudhury, CCAOI (na diaľku)

Moderátor:

David Ringrose, Európska služba pre vonkajšiu činnosť (osobne)

4. Posilnenie postavenia mladých ľudí, aby mohli formovať svoj budúci internet: online postupy a modely riadenia (zásada DFI: Správa internetu s viacerými zainteresovanými stranami)

Účastníci:

Bibek Silwal, veľvyslanec mládeže OSN v roku 2022 (osobne)

Oksana Prykhodko, NextGen ICANN (na diaľku)

Luke Cavanaugh, ITU Generation Connect (na diaľku)

Marta Musidłowska, Mladý IGF Poľsko (na diaľku)

Sofía Celi, IETF (na diaľku)

Anna Krupnik, Young IGF (osobne)

Moderátor:

Vallarie Yiega, zástupca kenskej mládeže IGF (osobne)

Počas každého paralelného seminára bude komunita viacerých zainteresovaných strán diskutovať o kľúčovej zásade na pracovnej úrovni, pričom poskytne miestne príklady a najlepšie postupy. Z každého seminára sa vypracuje správa viacerých zainteresovaných strán, v ktorej sa zhrnie, ako sa zásady DFI môžu uplatňovať v praxi.

Súbežne

10:30 – 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie ministrov za okrúhlym stolom: Digitálne technológie pre spoločné blaho

Združovanie digitálnych zdrojov (údajov, algoritmov/normy, výpočtovej kapacity) na účely verejnej politiky môže pomôcť pri riešení niektorých veľkých výziev našej doby: zdravotná starostlivosť (genomika, boj proti rakovine, pandémie), zmena klímy (predvídanie prírodných katastrof), energetika, inteligentné mestá, inteligentné poľnohospodárstvo.

Ako môžu partneri DFI vytvoriť takéto „vládne platformy ako službu“ a sprístupniť ich v rámci globálneho internetu iným partnerským krajinám a zainteresovaným stranám, ktoré uplatňujú zásady DFI? EÚ bude príkladom iniciatívy Destinácia Zem.

Účastníci:

Roberto Viola, generálny riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, Európska komisia (osobne)

Petr Očko, námestník ministra pre digitalizáciu a inovácie, ministerstvo priemyslu a obchodu, Česká republika (osobne)

Audrey Tang, minister pre digitalizáciu, Taiwan (na diaľku)

Peter Harrell, riaditeľ NSC, Spojené štáty americké (na diaľku)

Paul Ash, osobitný zástupca predsedu vlády pre kybernetickú a digitálnu oblasť, Nový Zéland (osobne)

Henri Verdier, veľvyslanec pre digitálnu oblasť, Francúzsko (osobne)

11:30 – 11:45

Spoločné fotografovanie

11:30 – 13:00

Pracovný obed

13:00 – 13:05

Úvodné vyhlásenie: Roberto Viola, generálny riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, Európska komisia

13:05 – 13.45 H

Uvedenie do problematiky: Výzvy spojené s dezinformáciami

Táto časť poskytne prehľad hlavných otázok súvisiacich s proruskými dezinformáciami v súvislosti s vojnou na Ukrajine so zameraním najmä na región strednej a východnej Európy a pobaltské štáty, ako ich posúdili overovatelia faktov, výskumníci a ministri. Pracovná skupina EDMO pre Ukrajinu poskytne prehľad svojich kľúčových zistení, zatiaľ čo regionálne centrum EDMO predstaví príklady dezinformačných kampaní v regióne. Ministri zo strednej a východnej Európy opíšu výzvy, ktorým čelia vo svojich krajinách.

Účastníci:

Jan Lipavský, minister zahraničných vecí Českej republiky (osobne)

Kristjan Järvan, minister pre podnikanie a informačné technológie Estónskej republiky (osobne)

Claire Wardle, pracovná skupina Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) pre Ukraine (na diaľku)

Karina Stasiuk-Krajewska, Stredoeurópske stredisko pre monitorovanie digitálnychmédií(CEDMO), univerzita SWPS (osobne)

Leslie Miller, podpredsedníčka pre vládne záležitosti a verejnú politiku na YouTube (na diaľku)

13:45 – 14:55

Panel: Dezinformácie v strednej a východnej Európe: ponaučenia z vojny na Ukrajine

Panel bude fórom na diskusiu medzi platformami, tvorcami politík a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom diskutovať o politikách platforiem a opatreniach prijatých v regióne na boj proti dezinformáciám a o tom, ako nový koregulačný rámec založený na Kódexe postupov proti šíreniu dezinformácií umožní vyplniť medzery a riešiť nedostatky.

Účastníci:

Daniel Braun, zástupca vedúceho kabinetu podpredsedníčky Európskej komisie, Věra Jourová (osobne)

Peter Erdelyi, LAKMUSZ (osobne)

Theo Bertram, podpredseda pre verejnú politiku, Európa v TikToku (na diaľku)

Dominika Hajdu, Globsec (osobne)

Markus Reinisch, podpredseda pre verejnú politiku pre Európu a globálnu hospodársku politiku, Meta (osobne)

Moderátor:

Felix Kartte, RESET.tech (osobne)

14:55 – 15:15

Hlavný záverečný oznam

Jake Sullivan – poradca prezidenta Spojených štátov pre národnú bezpečnosť (bude potvrdené osobne alebo na diaľku)

Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť (osobne)

15:15 – 17:15

Vytváranie sietí nápojov

V DFI, ktorá bola spustená 28. apríla 2022 a ktorú podporuje viac ako 60 partnerov z celého sveta, sa stanovuje vízia a zásady dôveryhodného internetu, ktorý je otvorený, slobodný, globálny, interoperabilný, spoľahlivý a bezpečný. Úsilie o podporu tohto pozitívneho programu pre budúcnosť internetu sa stalo relevantnejším v súčasnom geopolitickom prostredí. V tejto súvislosti je čoraz dôležitejšie, aby sme zintenzívnili naše kroky na to, aby sa internet stal bezpečným a dôveryhodným priestorom pre všetkých, v ktorom sa online chránia aj základné slobody a ľudské práva, ktoré máme v platnosti offline.

V tejto súvislosti bude podujatie zahŕňať plenárne zasadnutia, ako aj semináre, na ktorých budú zástupcovia vlád spolu so zainteresovanými stranami diskutovať o konkrétnych opatreniach na splnenie prísľubu internetu prepojiť ľudstvo a pomôcť demokraciám prosperovať, ako sa uvádza v zásadách uvedených v deklarácii.

Druhý blok podujatia sa zameria na dezinformácie. Ukáže, ako premietnuť zásady DFI do konkrétnych opatrení s osobitným zameraním na dezinformácie súvisiace s Ruskom v regióne strednej a východnej Európy. Počas tejto časti prezentácia tvorcov politík a odborníkov v tejto oblasti poskytne prehľad hlavných otázok súvisiacich s dezinformáciami, po ktorej bude nasledovať panel na vysokej úrovni, ktorý zapojí platformy tvorcov politík a organizácie občianskej spoločnosti do diskusie o tom, ako možno takéto otázky riešiť prostredníctvom nového koregulačného rámca a posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

Teraz si môžete pozrieť videozáznam z podujatia