Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Webinár: Komercializácia inovácií na prekonanie údolia smrti

Tento seminár sa zameria na to, ako možno podporiť prelomové technológie pri obstarávaní inovácií s cieľom vytvoriť nové trhy na prekonanie údolia smrti.

Obrázok znázorňuje logo dielne eafip na pozadí údolia smrti v USA

Seminár sa zameria na to, ako možno podporiť prelomové technológie pri obstarávaní inovácií s cieľom vytvoriť nové trhy a ako prekonať údolie smrti prostredníctvom podpory iných mechanizmov, ako je podpora rizikového kapitálu v kombinácii s obstarávaním vo fáze pred komerčným využitím. Okrem toho budú predstavené príklady úspešných plánov komercializácie. Bude tiež príležitosť klásť otázky a existuje priestor na diskusiu.

Načasovanie: 12. mája od 9.30 do 12.30 h.

Seminár sa organizuje v rámci iniciatívy Európska pomoc pri obstarávaní inovácií (EAFIP). EAFIP podporuje verejných obstarávateľov v celej Európe pri vývoji a vykonávaní inovačného obstarávania.

Ďalšie podrobnosti a registrácia