Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikácia

Prehľad o digitálnych právach a zásadách

Stiahnuť informačný prehľad o digitálnych právach a zásadách.

Vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách bude usmerňovať digitálnu transformáciu a formovať ju podľa hodnôt EÚ. A zabezpečí, aby ľudia mohli využívať príležitosti, ktoré prináša digitálne desaťročie.  

Vyhlásenie podpísali predsedovia Európskeho parlamentu, Komisie a Rady v decembri 2022, v ktorom sa odráža spoločný politický záväzok voči týmto právam a zásadám.

Tento informačný prehľad poskytuje stručný prehľad digitálnych práv a zásad a načrtáva 6 kapitol, z ktorých vychádzajú, spolu s kľúčovými štatistikami a harmonogramom. 

Stiahnite si informačný prehľad v angličtine (.pdf)

Preklady budú nasledovať.

Stiahnuté

BG Цифровите права и принципи
Stiahnuť 
CS Digitální práva a zásady
Stiahnuť 
DA Digitale rettigheder og principper
Stiahnuť 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Stiahnuť 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Stiahnuť 
EN Digital Rights and Principles
Stiahnuť 
ES Derechos y principios digitales
Stiahnuť 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Stiahnuť 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Stiahnuť 
FR Droits et Principes Numériques
Stiahnuť 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Stiahnuť 
HR Digitalna prava i načela
Stiahnuť 
HU Digitális jogok és elvek
Stiahnuť 
IT Diritti e i principi digitali
Stiahnuť 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Stiahnuť 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Stiahnuť 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Stiahnuť 
NL Digitale rechten en beginselen
Stiahnuť 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Stiahnuť 
PT Direitos e princípios digitais
Stiahnuť 
RO Drepturile și principiile digitale
Stiahnuť 
SK Digitálne práva a zásady
Stiahnuť 
SL Digitalne pravice in načela
Stiahnuť 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Stiahnuť