Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikácia

Informačný prehľad aktu EÚ o kybernetickej solidarite

Stiahnite si informačný list a dozviete sa viac o akte EÚ o kybernetickej solidarite.

Digitálny cloud je ústredným prvkom obrazu, obklopený zložitými sieťami čiar a bodkami predstavujúcimi spojenia alebo dátové toky. Vo vnútri cloudu je ikona bielej plavebnej komory, ktorá symbolizuje kybernetickú bezpečnosť. Zreteľný text „EU CYBER SOLIDARITY ACT“ je zobrazený tučným písmom bielym písmom v časti obrázka so stredovým dnom. V ľavom dolnom rohu sú dva hashtagy: „#CyberSecEU #DigitalEU.“

Cieľom aktu EÚ o kybernetickej solidarite je posilniť kapacity v EÚ na odhaľovanie významných a rozsiahlych kybernetických hrozieb a útokov, prípravu a reakciu na ne. Akt zahŕňa európsky systém varovania v oblasti kybernetickej bezpečnosti pozostávajúci z centier bezpečnostných operácií prepojených v celej EÚ a komplexný mechanizmus na núdzové situácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kybernetickú odolnosť EÚ.

Prehľad aktu EÚ o kybernetickej solidarite si môžete stiahnuť v angličtine, francúzštine alebo nemčine.

Stiahnuté

EU Cyber Solidarity Act factsheet - EN
Stiahnuť 
EU Cyber Solidarity Act factsheet - FR
Stiahnuť