Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Publikácia

Financovanie širokopásmového pripojenia EÚ na roky 2021 – 2027

Táto brožúra obsahuje prehľad finančných nástrojov, ktoré Komisia sprístupnila na podporu investícií do širokopásmového pripojenia v Európskej únii.

Broadband Investment 2021-2027

BCO-SF

Európska únia si stanovila ambiciózne ciele v oblasti prepojenosti. V návrhu Komisie o digitálnom kompase sa uvádza ambícia, že doroku 2030 budú všetky európske domácnosti pokryté gigabitovou sieťou a že všetky obývané oblasti budú pokryté sieťou 5G.

Ambiciózne ciele v oblasti pripojiteľnosti musia dopĺňať rovnako ambiciózne a silné nástroje financovania. Táto brožúra poskytuje prehľad rôznych finančných nástrojov, ktoré Európska únia sprístupnila na podporu členských štátov a súkromných investorov. 

S cieľom: 

Stiahnuté

EU Funding for Broadband 2021-2027
Stiahnuť