Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Memorandum o spolupráci medzi EÚ a Japonskom v oblasti digitálnych identít a dôveryhodných služieb s cieľom dôveryhodne implementovať voľný tok údajov

V tomto memorande o spolupráci sa opisuje, ako japonská digitálna agentúra a Európska komisia plánujú prijať spoločné opatrenia v oblasti digitálnej identity s cieľom uľahčiť dôveryhodný voľný tok údajov.

EU-Japan Memorandum of Cooperation on Digital Identities and Trust services to implement Data Free Flow with Trust

Memorandum by sa malo vykonávať prostredníctvom viacerých kolaboratívnych opatrení, ktorými sa vybuduje spoločný záväzok týkajúci sa iniciatív v oblasti digitálnej identity a doplnia sa výhody vyplývajúce z dôveryhodných služieb. Cieľom je dosiahnuť pozitívny vplyv nielen na medzinárodný obchod a elektronický obchod, ale aj na zlepšenie poskytovania základných služieb a príležitostí na dôveryhodnú spoluprácu v oblasti výskumu znížením byrokracie a zvýšením efektívnosti.

Stiahnuté

Japan-EU Memorandum of Cooperation on Digital Identities and Trust services to implement Data Free Flow with Trust
Stiahnuť