Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Európsky akt o čipoch: Pracovný dokument útvarov Komisie

Cieľom tohto pracovného dokumentu útvarov Komisie je vysvetliť, prečo Európa musí teraz konať s cieľom riešiť nedostatky v navrhovaní kľúčových čipov a výrobných kompetenciách a zariadeniach, aby sa zabezpečila jej odolnosť proti narušeniam dodávateľského reťazca.

European Chips Act

V tomto pracovnom dokumente útvarov Komisie sa uvádzajú aj ďalšie informácie týkajúce sa dôvodov navrhovaných opatrení v rámci troch pilierov, ktoré sú základom návrhu, a vysvetľuje sa ich vykonávanie. Nebolo by to možné bez poskytnutia panoramatického opisu charakteristík hodnotového reťazca polovodičov, kľúčových trhových a technologických trendov a príležitostí vzhľadom na zložitosť technologického kontextu a ekosystému polovodičov.

Cieľom pracovného dokumentu útvarov Komisie je tiež objasniť prebiehajúcu krízu a kľúčovú úlohu, ktorú polovodiče nadobudli v globálnom kontexte. Polovodiče sú skutočne stredobodom geopolitických záujmov. Vedúce ekonomiky sa snažia zabezpečiť dodávky najvyspelejších čipov s významnými investíciami, keďže to čoraz viac podmieňuje ich schopnosť konať hospodársky, priemyselne a vojensky, čo je hnacou silou digitálnej transformácie.

Stiahnuté

European Chips Act: Staff Working document (.pdf)
Stiahnuť