Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Európska architektúra digitálnej identity a referenčný rámec – prehľad

V tomto prehľade sa uvádza súhrnný opis toho, ako expertná skupina eIDAS chápe koncepciu peňaženky EUDI. Expertná skupina eIDAS prijala tento dokument 22. februára 2022 a rozhodla sa ho uverejniť na účely spätnej väzby od zainteresovaných strán.

Komisia 3. júna 2021 prijala odporúčanie, v ktorom vyzvala členské štáty, aby pracovali na vytvorení súboru nástrojov vrátane technickej architektúry a referenčného rámca (ARF), súboru spoločných noriem a technických špecifikácií a súboru spoločných usmernení a najlepších postupov.
V odporúčaní sa uvádza, že tieto výsledky budú slúžiť ako základ pre vykonávanie nariadenia o európskom rámci digitálnej identity po jeho prijatí bez toho, aby proces vývoja súboru nástrojov zasahoval do legislatívneho procesu alebo ním bol dotknutý. 

Tento návrh obsahuje súhrnný opis toho, ako expertná skupina eIDAS chápe koncepciu peňaženky EUDI vrátane:

  • ciele peňaženky EUDI,
  • úlohy aktérov ekosystému,
  • funkčné a nefunkčné požiadavky na peňaženku a
  • potenciálne stavebné prvky. 

Náčrt nie je povinný. Povinné bude len nariadenie o európskom rámci pre digitálnu identitu, ktoré bolo prijaté s konečnou platnosťou, a vykonávacie a delegované akty prijaté na základe tohto právneho základu. 

Zaregistrujte sa na platforme Futurium, aby ste poskytli spätnú väzbu o náčrte, alebo si pozrite.pdf, ktorý je k dispozícii tu.

Stiahnuté

European Digital Identity Architecture and Reference Framework – Outline (.pdf)
Stiahnuť