Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikácia

Európske spravodajské mediálne fórum: priemyselná transformácia“ v skratke

Komisia 29. novembra 2021 zorganizovala druhý ročník Európskeho fóra spravodajských médií so zameraním na priemyselnú transformáciu odvetvia.

Súčasťou podujatia bolo 7 tematických stretnutí, v ktorých sa odzrkadľovali kľúčové témy odolnosti a transformácie priemyslu, ako sú nové obchodné a príjmové modely, nové spôsoby zapojenia publika, rozmanitosť, konvergencia médií, nové formáty a partnerstvá. 

Rôznorodá skupina popredných európskych vedúcich pracovníkov v oblasti médií z rozhlasu, tlače, televízie a multimediálneho sektora sa pripojila z celej Európy aj mimo nej. Vystúpili ajkomisár pre vnútorný trh Thierry Breton,podpredseda Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a poslanec EP Dace Melbārde. 

Výmeny názorov zdôraznili záujem európskych mediálnych organizácií o inovácie, spojenie úsilia a vytváranie partnerstiev s cieľom zachovať publikum a príjmy. Viac ako 500 ľudí sa pripojilo v Bruseli aj online, aby sledovali zasadnutia, vymieňali si názory s rečníkmi a podelili sa o svoje názory. 

Program si môžete pozrieť tu, prečítajte si našu vyčerpávajúcu správu tu a dostihnite diskusie vo videách uvedených nižšie.

Sledujte fórum

Úvodná schôdza

18 mesiacov po vypuknutí pandémie sa mediálne prostredie mení. Kde sa nachádzame na spotrebe spravodajských médií? Aké sú hlavné určujúce trendy v tomto období a aké sú príležitosti do budúcnosti?

Prvá časť: Inovácie na vytváranie príjmov 

V súvislosti s klesajúcimi príjmami má mimoriadny význam budovanie nových, silných obchodných modelov. Aké sú najnovšie inovácie? Čo sa stane z príjmov z reklamy?

Časť 2: Budovanie udržateľného a nezávislého modelu 

Mediálne organizácie musia vypracovať nové stratégie na dosiahnutie finančnej nezávislosti. Čo v súčasnosti predstavuje nezávislý mediálny sektor? Ako nájsť udržateľný model v čase krízy?

Relácia 3: Zapojenie komunít 

V súvislosti so zvýšenou konkurenciou mnohé mediálne organizácie prispôsobujú a pretvárajú svoj vzťah s publikom s cieľom zachovať ho a ponúkať im kvalitný obsah, ktorý im hovorí. Aké sú ich nové prístupy?

Štvrtá časť: Správy, ktoré hovoria všetkým cieľovým skupinám 

Vzhľadom na rastúci dopyt po väčšej inkluzívnosti si mediálne organizácie čoraz viac uvedomujú svoju zodpovednosť a vplyv. Ako riešia rozmanitosť? Ako zapadá do ich obchodných modelov?

Časť 5: Konvergencia médií a dôvera

Konvergencia médií a obsahu online, ako aj prepojenie zariadení sú určite trendmi. Ako sa mediálne skupiny a aktéri prispôsobujú? Ako zabezpečia, aby ľudia mohli dôverovať obsahu, ktorý sa šíri online?

Časť 6: Vývoj nových formátov 

Občania sa čoraz častejšie obracajú na vizuálnejšie a interaktívnejšie online formáty a najčastejšie prostredníctvom platforiem na zhromažďovanie správ. Ako sa spravodajské mediálne organizácie prispôsobujú tomuto novému dopytu? 

Časť 7: Partnerstvá a pluralita médií 

Rôzne partnerstvá a modely financovania majú potenciál ponúkať prístupy k inováciám a podporovať nezávislosť spravodajských mediálnych organizácií. Na čo sa môžu médiá obrátiť?

Prezentovať projekty

Tieto projekty predstavujú úsilie európskych médií o posilnenie tohto sektora. Prebieha horizontálna štúdia o uskutočniteľnosti európskej platformy na zdieľanie obsahu a konkrétny príklad inovácie a spolupráce v odvetví rozhlasu.

Záverečné zasadnutie: Pohľad do budúcnosti 

Európsky trh je veľmi rôznorodý. Okrem trendu konsolidácie médií aj rôzni regionálni a miestni aktéri naďalej prinášajú našim komunitám kvalitné správy. Čo znamená budúcnosť? Ako môžeme zosúladiť inovácie, konsolidáciu a pluralitu? 

Podkladové informácie

Komisia sa zapája do pravidelných výmen s odvetvím spravodajských médií prostredníctvom Európskeho fóra spravodajských médií (ENMF) s cieľom pracovať na inovačnom programe spravodajských médií, ktorý môže pomôcť odvetviu prosperovať v digitálnom hospodárstve a spoločnosti. Dialóg sa začal v marci 2021 prvým vydaním o bezpečnosti novinárov.

Related content