Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Európske spravodajské mediálne fórum: priemyselná transformácia – súhrnná správa

Druhé Európske fórum spravodajských médií (ENMF) sa zameralo na výzvy a inovácie európskych spravodajských mediálnych organizácií a skúmalo kľúčové témy pre priemysel: toky príjmov, obchodné modely, zapojenie komunity, rozmanitosť, konvergencia médií, nové formáty a partnerstvá.

logo of the event

Stiahnuté

European News Media Forum of 29 November 2021 - Summary Report (.pdf)
Stiahnuť 

Contributor

GR CONNECT – Programy na podporu audiovizuálneho priemyslu a médií