Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikácia

Webinár o nástroji na posudzovanie digitálnej vyspelosti

Dňa 12. januára sa uskutočnil webinár s cieľom predstaviť konečný dotazník DMA a sprievodnú používateľskú príručku. Počas tohto webinára bola predstavená metodika posudzovania digitálnej vyspelosti zákazníkov európskych centier digitálnych inovácií.

Zavedením programu Digitálna Európa sa bude financovať nová generácia európskych centier digitálnych inovácií s cieľom urýchliť digitálnu transformáciu MSP, spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora v celej EÚ. V tejto súvislosti sa pokrok v digitálnej vyspelosti každého príjemcu EDIH bude merať prostredníctvom nového nástroja na posudzovanie digitálnej vyspelosti (.pdf).  Používanie nástroja bude pre európske centrá digitálnych inovácií povinné pri ich intervenciách s MSP s cieľom zabezpečiť riadnu porovnateľnosť a agregáciu údajov na regionálnej/vnútroštátnej úrovni/úrovni EÚ na účely požiadaviek na podávanie správ stanovených v programe Digitálna Európa.

Na stretnutí sa podrobne predstavil konečný dotazník, ktorý sa bude vykonávať, a účastníci boli informovaní o tom, kedy a ako by sa mal použiť.  Predstavená bola aj nová príručka DMA (.pdf).

Program podujatia:

  • Nástroj na monitorovanie politík pre komunitu európskych centier digitálnych inovácií
  • Najnovší vývoj aktu o digitálnych trhoch
  • Moduly, rozmery a otázky DMA + otázky a odpovede
  • Hodnotiace kritériá, výsledky a ukazovatele aktu o digitálnych trhoch + otázky a odpovede
  • Európske centrá digitálnych inovácií a Rada pre inovácie + otázky a odpovede
  • Príručka DMA a IR pre centrá EDI + otázky a odpovede
  • Záverečné poznámky

Prezentácia (.pdf) a zaznamenávanie

Related content

Webinár o nástroji na posudzovanie digitálnej vyspelosti

Event | 12 Január 2022

Webinár sa uskutoční 12. januára od 10.00 do 12.00 hod. SEČ s cieľom predstaviť záverečný dotazník DMA a sprievodnú používateľskú príručku. Počas tohto webinára bude predstavená metodika posudzovania digitálnej vyspelosti zákazníkov európskych centier digitálnych inovácií.