Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Publikácia

Spolupráca v oblasti pripojiteľnosti: sieť európskych úradov pre širokopásmové pripojenie 2017 – 2021

Tento rok znamená ukončenie prvej fázy iniciatívy Siete európskych úradov pre širokopásmové pripojenie (BCO). Od svojho spustenia v roku 2017 sa sieť rozrástla z 10 BCO na 105, ktoré sa každý rok stretávajú s cieľom vymieňať si poznatky a budovať kapacity.

Titul nad fotografiou slnečného vidieckeho pobrežia, na ktorom sa nachádza cesta a malá dedina s výhľadom na more, obklopené stromami: Spolupráca v oblasti pripojiteľnosti – Európska sieť úradov pre širokopásmové pripojenie na roky 2017 – 2021

 „Hlavný maják bol vždy spoločným cieľom zabezpečiť čo najlepšiu pripojiteľnosť pre všetkých Európanov“, poznamenáva Jan Dröge, vedúci nástroja na podporu siete BCO. Viac informácií o doterajšej ceste a dosiahnutých úspechoch nájdete v tejto brožúre, ako aj v tomto videu, na ktorom sa nachádzajú samotné BCO.

Ďalšie informácie

Stiahnuté

BCO Network Activity Report 2017-2021
Stiahnuť 

Contributor

Nástroj na podporu sietí európskych úradov pre širokopásmové pripojenie