Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

NPE – Digitalizácia: Prevádzkové digitálne platformy

V rámci programu Komisie v rámci Nástroja na prepájanie Európy sa zriadia operačné digitálne platformy na podporu digitalizácie európskych dopravných a energetických sietí.

Viacročný pracovný program na roky 2021 – 2025 na vykonávanie Nástroja Európskej komisie na prepájanie Európy – Digitalizácia (NPE – Digitalizácia) bol prijatý 16. decembra 2021. NPE – Digitalizácia prispeje okrem iných cieľov k digitalizácii dopravy a energetiky podporou vykonávania operačných digitálnych platforiem.

Cieľom tejto témy je prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia, energetiky a digitalizácie umožnením kyberneticky bezpečného internetu energie a optimalizovaného dopravného systému pozdĺž hlavných európskych ciest. Podpora bude určená na dodatočné vybavenie existujúcich energetických a dopravných infraštruktúr cezhraničnou digitálnou infraštruktúrou.

ODP, ktoré fungujú prostredníctvom komunikačných sietí, sú fyzické a virtuálne zdroje IKT, ktoré podporujú tok, ukladanie, spracovanie a analýzu údajov o doprave a energetike. Očakáva sa, že ODP budú stavať na existujúcich a vznikajúcich európskych infraštruktúrach v oblasti údajov, cloud computingu a edge computingu a pripojiteľnosti a budú s nimi integrované, najmä tie, ktoré sú podporované v iných častiach NPE – Digitalizácia, Horizont Európa a program Digitálna Európa.

Ich vykonávanie bude založené na dvojfázovom prístupe: koordinačná a podporná akcia (CSA) uverejnená 12. januára 2022 pre rozpočet vo výške 4 milióny EUR, v dôsledku čoho sa argumentuje a buduje volebný obvod, a potenciálny projekt prác, ktorý sa má podľa plánu uskutočniť v roku2024, na podporu zavádzania príslušných stavebných blokov.

S potenciálnym konzorciom vyváženým medzi príslušnými skupinami zainteresovaných strán v odvetviach digitálnych technológií, energetiky a mobility, štyri fázy CSA, ktoré sa majú vykonať, sú:

  • Prieskumnú štúdiu na prípravu základného scenára a identifikáciu prípadov využívania energie a mobility;
  • Štúdiu uskutočniteľnosti pre šesť prípadov z užšieho výberu;
  • Podrobné prípravy na tri prípady z užšieho výberu;
  • Pomoc projektom pochádzajúca z plánovanej výzvy na uskutočnenie prác.

Termín na predloženie návrhov v rámci digitálnej výzvy na predkladanie návrhov v rámci NPE je 21. marec 2023 o 17.00 SEČ.

 

Viac informácií

Výzva na predkladanie návrhov