Skip to main content
Formovanie digitálnej budúcnosti Európy
Press release | Publikácia

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií: Komisia víta nových potenciálnych signatárov a vyzýva na dôraznú a včasnú revíziu

Téma dezinformácií zostáva na poprednom mieste programu Komisie. Na poslednom valnom zhromaždení signatárov sa k revízii Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií pridalo osem nových potenciálnych signatárov. Vyjadrili ochotu prijať záväzky v rámci posilnenej verzie.

graphic showing words fake and fact