Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Komisia viedla rozhovory so zainteresovanými stranami na účely preskúmania medzi platformami a podnikmi

V súvislosti s plánovaným preskúmaním nariadenia o vzťahoch medzi platformami a podnikmi (P2B) Komisia hodnotí vplyv, ktorý nariadenie doteraz malo.

V súvislosti s plánovaným preskúmaním nariadenia P2B [ nariadenie (EÚ)2019/1150] Komisia hodnotí vplyv, ktorý nariadenie malo doteraz. Cieľom nariadenia P2B je zabezpečiť spravodlivé, transparentné a predvídateľné zaobchádzanie platforiem s komerčnými používateľmi, poskytnúť účinnejšie možnosti riešenia sporov a vytvoriť predvídateľné regulačné prostredie priaznivé pre inovácie pre platformy v rámci EÚ.

Centrum pre výskum a analýzu politík PPMI v súčasnosti vedie rozhovory so zainteresovanými stranami o vplyve nariadenia a ich skúsenostiach za takmer dva roky od začiatku jeho uplatňovania.

Ak ste komerčným používateľom využívajúcim online platformy, online platformu alebo vyhľadávač, ktorý je v súlade s nariadením o vzťahoch medzi platformami a podnikmi, dôrazne sa odporúča, aby ste sa zúčastnili na procese pohovoru.

Účasť je úplne dobrovoľná a všetky odpovede zostanú dôverné. Zhromaždené odpovede budú navyše dôkladne anonymizované a odstránia sa všetky identifikovateľné informácie. Túto výzvu môžete ďalej zdieľať, ak viete o vhodnom partnerovi pohovoru.

Ak sa chcete prihlásiť na pohovor, ktorý bude prebiehať v máji a júni 2022,kliknite sem.