Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia investuje 292 miliónov EUR do digitálnych technológií a kybernetickej bezpečnosti

Komisia otvorila druhý súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Digitálna Európa, ktorý nadväzuje na prijatie pracovných programov a prvý súbor výziev v novembri 2021.

logo

Výzvy sú otvorené pre podniky, organizácie a orgány verejnej správy z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP, ako aj pre subjekty z iných krajín pridružených k programu.

Toto financovanie prinesie investície vo výške viac ako 249 miliónov EUR v niekoľkých oblastiach: dátové priestory, európska infraštruktúra blockchainu, kurzy odbornej prípravy pre pokročilé digitálne zručnosti, digitálne riešenia pre lepšie služby verejnej správy, pilotné projekty využívania umelej inteligencie na boj proti trestnej činnosti a zariadenia na testovanie umelej inteligencie. V druhom prípade sa bude testovať umelá inteligencia pre výrobu, potraviny, zdravie a inteligentné komunity. Okrem toho sa investíciou grantov v hodnote 43 miliónov EUR podporí kybernetická bezpečnosť v sektore zdravotníctva a zavádzanie siete centier s cieľom pomôcť členským štátom pri vykonávaní príslušných právnych predpisov EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Termín na predkladanie týchto výziev bude 17. máj 2022.

Viac informácií o žiadostiach o granty v rámci tohto súboru výziev na predkladanie návrhov je k dispozícii online.

Očakáva sa, že ďalšie výzvy v rámci programu Digitálna Európa budú uverejnené v lete 2022.