Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia začína pracovať na Európskom roku zručností

V nadväznosti na oznámenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej vo svojej správe o stave Únie v roku 2022 Komisia prijala svoj návrh vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností.

photo of a person working on a laptop with words Skill Knowledge Training and Ability written over it

iStock photo Getty images plus

Zelená a digitálna transformácia otvára ľuďom a hospodárstvu EÚ nové príležitosti. Vďaka príslušným zručnostiam môžu ľudia úspešne zvládať zmeny na trhu práce a plne sa zapájať do spoločnosti a demokracie. 

 

Tlačová správa v plnom znení