Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Návrhy Komisie na zlepšenie pracovných podmienok ľudí pracujúcich pre digitálne pracovné platformy

Európska komisia navrhla súbor opatrení na zlepšenie pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy a na podporu udržateľného rastu digitálnych pracovných platforiem v EÚ.

graphic showing a laptop with graphs and a magnifying glass

iStock photo Getty Images plus