Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia uverejňuje vôbec prvé vyhliadky európskeho mediálneho priemyslu

Komisia uverejnila vôbec prvý európsky výhľad mediálneho priemyslu, v ktorom analyzuje trendy v audiovizuálnom, videohier a v odvetví spravodajských médií.

audiovisual equipment

© sutiporn - iStock Getty Images Plus

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton predstavil správu na Európskom filmovom fóre organizovanom na festivale Cannes.

Správa o vyhliadkach médií poskytuje údaje o trhu a identifikuje výzvy a základné technologické trendy spoločné pre mediálny priemysel.

 

Tlačová správa v plnom znení

 

Related content