Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia zriaďuje Centrum pre digitálne uchovávanie kultúrneho dedičstva a spúšťa projekty na podporu digitálnych inovácií v školách

Komisia tento týždeň zriadila európske kompetenčné centrum zamerané na zachovanie a zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Centru, ktoré bude fungovať tri roky, získalo z programu Horizont 2020 až 3 milióny EUR. Vytvorí sa ním spoločný digitálny priestor na zachovanie kultúrneho dedičstva a poskytne sa prístup k úložiskám údajov, metaúdajov, noriem a usmernení.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare v Taliansku koordinuje tím 19 príjemcov pochádzajúcich z 11 členských štátov EÚ, Švajčiarska a Moldavska. Komisia dnes spustila aj dva projekty na podporu digitálneho vzdelávania v hodnote do 1 milióna EUR prostredníctvom programu Horizont 2020. Prvý projekt, Mensi, sa zameriava na mentorstvo na zlepšenie školy a bude prebiehať do februára 2023. Cieľom Mensi je mobilizovať 120 škôl v 6 členských štátoch (Belgicko, Česko, Chorvátsko, Taliansko, Maďarsko, Portugalsko) a Spojené kráľovstvo s cieľom pokročiť v digitálnej inovácii, najmä v malých alebo vidieckych školách a pre sociálne znevýhodnených študentov. Druhý projekt, iHub4Schools, bude prebiehať do júna 2023 a urýchli digitálne inovácie v školách vďaka vytvoreniu regionálnych inovačných centier a modelu mentorstva. Zúčastní sa 600 učiteľov v 75 školách a centrá budú zriadené v 5 krajinách (Estónsko, Litva, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Gruzínsko). Z mentorského programu budú mať prospech aj Taliansko a Nórsko.