Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Program Kreatívna Európa MEDIA oslavuje v roku 2021 svoje 30. výročie!

Európska komisia spúšťa komunikačnú kampaň na oslavu 30 rokov podpory audiovizuálneho sektora. Takisto ohlási nový program MEDIA programu Kreatívna Európa, ktorý bude prebiehať od roku 2021 do roku 2027.

logo of the Creative Europe Media

European Commission

Za posledných 30 rokov program MEDIA programu Kreatívna Európa podporoval európsky filmový a audiovizuálny priemysel a pomáhal odborníkom, aby mohli žiť a šíriť sa v Európe aj mimo nej. Program MEDIA hrdí na spoločné úsilie a vynikajúce úspechy, ktoré dosiahla európska audiovizuálna komunita v priebehu týchto rokov, a vytvoril toto video na oslavu svojho výročia v tomto odvetví.

Tento druhý klip zameraný na širokú verejnosť ukazuje, prečo program MEDIA podporuje audiovizuálny priemysel už 30 rokov. Napriek neoceniteľným európskym talentom majú mnohé produkcie ťažkosti osloviť svoje publikum. Médiá pomáhajú ľuďom získať príbehy, pretože „príbehy sú určené na spoločné využívanie“.

V sociálnych médiách sa kampaň zameriava na vysvetľovanie audiovizuálneho priemyslu, a to najmä prostredníctvom tematických epizód novej série Instagramu s názvom Zabudnúť na scény európskeho obsahu – Ako sa podpora EÚ mení na príbehy. Cieľom je pomôcť divákom lepšie pochopiť, ako EÚ podporuje audiovizuálne a filmové projekty v praxi.

O podprograme MEDIA

Podprogram MEDIA programu Kreatívna Európa podporuje európsky filmový a audiovizuálny priemysel pri rozvoji, distribúcii a propagácii ich práce. Pomáha spúšťať a distribuovať projekty s európskym rozmerom a medzinárodným potenciálom cestovať za vnútroštátne a európske hranice. Jeho financovanie poskytuje podporu audiovizuálnym dielam vrátane filmov, televíznych seriálov, dokumentárnych filmov, videohier a imerzívneho obsahu, ako aj kín, festivalov a trhov. Prispieva aj k podpore európskych talentov prostredníctvom programov odbornej prípravy, ako aj k filmovému vzdelávaniu, rozvoju dedičstva a publika.

Vplyv programu MEDIA každý rok vyústi do...

 • Odborná príprava viac ako 2400 odborníkov
 • Vývoj viac než len filmov, televíznych seriálov a videohier
 • Distribúcia viac ako 300 filmov
 • Oslovenie 3,5 milióna ľudí na festivaloch
 • Podpora viac ako 1100 kín v 34 krajinách
 • Dotýka sa 65 miliónov ľudí cez hranice

Nový program Kreatívna Európa MEDIA 2021 – 2027

Médiá sa posilnili najmä zameraním sa na zintenzívnenie spolupráce na úrovni EÚ prostredníctvom podpory koprodukcií, štruktúrovaných sietí a partnerstiev s cieľom rozšíriť audiovizuálne podniky a zvýšiť konkurencieschopnosť európskej audiovizuálnej produkcie na európskej a celosvetovej úrovni. Podpora médií zohľadní nové trendy, napríklad sprevádzaním rastu cezhraničného publika pre vysokokvalitné televízne seriály a rastúcimi príležitosťami na virtuálnu realitu.

Okrem toho sa v novom programe zavedú niektoré novinky, pričom sa zohľadní súčasný kontext a výzvy tohto odvetvia:

Nová štruktúra pre nový program

S cieľom zabezpečiť väčšiu flexibilitu v podporovaných akciách a podnietiť spoluprácu medzi rôznymi časťami audiovizuálneho hodnotového reťazca sú priority nového programu štruktúrované do štyroch klastrov, ktoré sú vymedzené podľa konečného cieľa, ktorý majú v úmysle sledovať, a to:

 • Digitálneho obsahu: Podpora spolupráce a inovácií pri tvorbe a produkcii vysokokvalitných európskych audiovizuálnych diel, posilnenie schopnosti nezávislých producentov ponechať si práva a využívať ich na celom svete, čím sa posilnia mediálne značky EÚ.

  Podnikanie: Podpora podnikateľskej inovácie, konkurencieschopnosti, škálovateľnosti a talentov v európskom audiovizuálnom sektore s cieľom posilniť jeho postavenie voči jeho globálnym konkurentom.

 • Diváci: Posilniť prístupnosť a viditeľnosť diel pre ich potenciálne publikum prostredníctvom distribučných kanálov a platforiem.

 • Politika: Podpora prostredníctvom politických diskusií/výmenných fór, štúdií a správ. Podporovať osvetové činnosti a horizontálne otázky, ako sú ekologizácia, rozmanitosť, rodová rovnosť, začlenenie, inovácie.

Ďalšie informácie: