Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Najnovšie vyhlásenie Chorvátska o digitalizácii pre európske poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti

Chorvátsko sa pripojilo k 25 ďalším krajinám EÚ a zaviazalo sa prijať opatrenia na podporu úspešnej digitalizácie poľnohospodárstva a vidieckych oblastí v Európe

Chorvátsko sa 30. apríla stalo poslednou krajinou, ktorá sa pripojila k vyhláseniu o udržateľnejdigitálnej budúcnosti pre európske poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti.

Vyhlásenie, ktoré sa začalo pri príležitosti Digitálneho dňa 2019, spája krajiny EÚ, aby využili potenciál digitálnych technológií v agropotravinárskom odvetví a vo vidieckych oblastiach. Jeho cieľom je využívať tieto technológie na pomoc pri riešení dôležitých a naliehavých hospodárskych, sociálnych, klimatických a environmentálnych výziev.

Stiahnuté

Croatia: Digitalisation of agriculture (.pdf)
Stiahnuť