Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Dezinformácie: Komisia víta nových potenciálnych signatárov kódexu postupov a odporúčania pre silný monitorovací rámec

Komisia víta 16 ďalších potenciálnych signatárov, ktorí sa pripojili k vypracovaniu posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, a 10 odporúčaní skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) predložených 15. novembra, aby sa z neho stal silný monitorovací rámec založený na usmerneniach Komisie.

graphic showing a hand holding a magnifying glass over a newspaper and the word disinformation

iStock photo Getty Images plus

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla:

Vítam všetkých nových signatárov na palube. Jediný spôsob, ako bojovať proti dezinformáciám, je spolupracovať: občianska spoločnosť, podniky a regulačné orgány. Potrebujeme revidovaný kódex proti dezinformáciám so silným monitorovacím rámcom založeným na ukazovateľoch výkonnosti. Teraz je na súčasných a budúcich signatároch, aby dosiahli výsledky. Jediným kódexom, ktorý prijmeme, je silný a ambiciózny kódex, ktorým sa v plnej miere vykonávame naše usmernenia, čím sa riešia jeho súčasné nedostatky.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal:

V boji proti dezinformáciám existuje len jeden spôsob, ako účinne bojovať: všetky skupiny, ktoré spolupracujú na dosiahnutí tohto spoločného cieľa. Oceňujem, že sa k dnešnému dňu pripojili noví partneri: svedčí o skutočnej ochote angažovať sa a prijímať zmysluplné záväzky. Keďže rokovania o akte o digitálnych službách rýchlo napredujú, teším sa na dobrú spoluprácu existujúcich aj nových signatárov s cieľom zabezpečiť, aby bol nový kódex pripravený pred prijatím nových pravidiel.

 Odporúčania skupiny ERGA vrátane podrobnej analýzy mesačného programu monitorovania dezinformácií o ochorení COVID-19 pomôžu pri formovaní dôkladného monitorovania posilneného kódexu. Komisia očakáva, že signatári budú vo veľkej miere vychádzať z týchto odporúčaní a zapojiť skupinu ERGA do procesu prípravy, najmä v súvislosti s monitorovaním kódexu.

Komisia víta spoločnosti Twitch, Adobe, Havas, The Bright App, Neeva, Reportéri bez hraníc, VOST Europe, Holandskú organizáciu pre aplikovaný vedecký výskum (TNO), Maldita, PagellaPolitica, Demagog, MediaMath, Integral Ad Science, iniciatívu GARM, Crisp Thinking a Newsback, ktoré sa pripájajú k procesu prípravy kódexu ako noví budúci signatári kódexu. Vďaka tejto rozšírenej účasti sa nový kódex postupov stane účinnejším nástrojom v boji proti dezinformáciám. 

Viac informácií