Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Politika súdržnosti EÚ: Nová verejná platforma o vyše 1,5 milióna projektoch z prostriedkov EÚ

Komisia tento týždeň spustila verejnú online platformu Kohesio, ktorá zhromažďuje všetky informácie o viac ako 1,5 milióna projektov vo všetkých 27 členských štátoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu (ESF) od roku 2014.

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

Takáto komplexná platforma údajov o projektoch bola sprístupnená verejnosti a onedlho bude vo všetkých jazykoch EÚ vôbec po prvýkrát. Vyžadovalo si to úzku spoluprácu s riadiacimi orgánmi v rôznych členských štátoch alebo regiónoch, keďže projekty súdržnosti riadia vnútroštátne a regionálne orgány.

Tlačová správa v plnom znení

Platforma Kohesio

Fórum súdržnosti