Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

EÚ podporuje cezhraničnú žurnalistiku sumou 8 miliónov EUR

Sedem konzorcií spravodajských organizácií dostane podporu EÚ na cezhraničné projekty zamerané na posilnenie sektora spravodajských médií.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

Po prvej výzve na predkladanie návrhov pre partnerstvá v oblasti žurnalistiky v roku 2021 bolo vybraných sedem projektov ako súčasť iniciatívy NEWS oznámenej v akčnom pláne pre médiá a audiovizuálny sektor.

Sedem projektov partnerstva v oblasti žurnalistiky bude financovaných z programu Kreatívna Európa. Ich celkovým cieľom je riešiť štrukturálne výzvy, ktorým čelí sektor spravodajských médií, a pomôcť médiám stať sa silnejšími v kontexte digitálnej transformácie a zvýšenej hospodárskej súťaže. Spájajú viaceré spravodajské mediálne organizácie s cieľom vytvoriť celoodvetvové siete pre pracovníkov médií a zamerať sa na transformáciu kolaboratívneho podnikania a/alebo na kolaboratívne novinárske projekty. Víťazov vybrali nezávislí odborníci, ktorí hodnotili 32 návrhov z celej Európy.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla:

Od odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po granty pre miestne médiá sú tieto projekty zamerané na podporu novinárov so zameraním na cezhraničnú spoluprácu. Je to vôbec prvýkrát, čo EÚ podporuje takéto partnerstvá v oblasti žurnalistiky. A nie je to poslednýkrát. Do roku 2027 chceme do podobných projektov investovať aspoň 75 miliónov EUR. Zintenzívňujeme opatrenia na podporu slobody a plurality médií, a to tak z hľadiska financovania, ako aj právnych predpisov, pretože ide o zdravie našich demokracií.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: 

Médiá čelia bezprecedentným výzvam vrátane klesajúcich príjmov, zrýchlenej digitálnej transformácie, ako aj hrozieb pre pluralitu a nezávislosť médií. S podporou EÚ vo výške 8 miliónov EUR, ktorá bola dnes oznámená, podporujeme spoluprácu medzi novinármi a médiami s cieľom pomôcť im inovovať, testovať nové formáty, budovať nové zručnosti, a tým posilňovať ich odolnosť.

Úplná tlačová správa.