Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

16,5 milióna EUR na podporu mediálnych technológií, cezhraničnej spolupráce a prístupu ľudí k informáciám

Európska komisia dnes vyhlásila tri výzvy na predkladanie návrhov v celkovej hodnote 16,5 milióna EUR na podporu pluralitných informácií, inovačného mediálneho obsahu a lepšieho prístupu občanov EÚ k viacjazyčným informáciám.

Media room camera and monitors

@Gettyimages

Prvá výzva v hodnote 8 miliónov EUR sa zameriava na zriadenie alebo rozšírenie európskych mediálnych centier, ako sú virtuálne alebo fyzické cezhraničné redakcie. Bude podporovať rozvoj spoločnej redakčnej tvorby a spoločných ponúk obsahu o európskych záležitostiach vo viacerých jazykoch medzi rôznymi mediálnymi organizáciami v celej Európe, pričom sa bude plne rešpektovať redakčná nezávislosť.

Výzva na európske mediálne platformy v hodnote 6 miliónov EUR pomôže mediálnym organizáciám zvýšiť ich dosah a jej cieľom je stimulovať produkciu inovatívneho spravodajského obsahu prostredníctvom nástrojov využívajúcich technológie, ako je umelá inteligencia, web3, blockchain, ako aj sofistikované vyhľadávače a algoritmy odporúčania obsahu.

Tretí projekt v hodnote 2,5 milióna EUR prispeje k vytvoreniu európskeho streamingového portálu, ktorý ľuďom uľahčí prístup k rozmanitému obsahu poskytovanému verejnými a súkromnými vysielateľmi. Bude využívať aj nástroje umelej inteligencie a pripraviť pôdu pre imerznejšie a zdieľanejšie skúsenosti s pozorovaním.

Tieto výzvy nadväzujú na akčný plán pre médiá a audiovizuálny sektor a akčný plán pre európsku demokraciu. Sú otvorené pre spravodajské mediálne organizácie a vysielateľov, ako aj pre iné organizácie v mediálnom sektore. Ďalšie informácie vrátane termínov podávania žiadostí sú k dispozícii v rámci každej jednotlivej výzvy.

Viac informácií:

Možnosti financovania spravodajského mediálneho sektora zo strany EÚ