Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Európske peňaženky digitálnej identity: Komisia uverejňuje prvý súbor technických nástrojov pre prototypy

Komisia dnes uverejňuje prvú verziu spoločného súboru nástrojov EÚ na implementáciu európskej peňaženky digitálnej identity (EUDI peňaženka).

graphic showing bits and bytes and on the forefront the European flag

iStock photo Getty images plus

Táto technická chrbtica, ktorú vyvinuli členské štáty v úzkej spolupráci s Komisiou, bude základom pre vývoj prototypu peňaženky, ktorá sa môže použiť na testovanie v rôznych prípadoch použitia.

Súbor nástrojov doplní legislatívny návrh o dôveryhodnej a bezpečnej digitálnej identite a je kľúčovým prvým krokom, ktorý umožní vytvorenie spoľahlivého rámca pre digitálnu identifikáciu a autentifikáciu na základe spoločných noriem v celej EÚ. Jeho cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň dôvery v digitálne transakcie v Európe. Členské štáty budú naďalej úzko spolupracovať s Komisiou s cieľom priebežne aktualizovať súbor nástrojov.

Požiadavky a špecifikácie stanovené v súbore nástrojov nie sú pre členské štáty povinné, kým spoluzákonodarcovia neprijmú legislatívny návrh týkajúci sa európskej peňaženky digitálnej identity.

Komisia zároveň v rámci digitálneho programu podporuje rozsiahle pilotné projekty vo výške až 50 miliónov EUR na riešenie prípadov využívania peňaženky s vysokou prioritou vrátane mobilného vodičského preukazu, elektronického zdravotníctva, platieb a vzdelávacích/odborných kvalifikácií. Očakáva sa, že pilotné projekty sa začnú v prvej polovici roka 2023.

Európska peňaženka digitálnej identity poskytne európskym občanom a podnikom bezpečný a pohodlný spôsob identifikácie, keď to bude potrebné na prístup k digitálnym službám, a to kliknutím na tlačidlo na ich telefóne. Budú môcť bezpečne uchovávať a používať údaje pre všetky druhy služieb, ako je kontrola na letisku, prenájom auta, otvorenie bankového účtu alebo pri prihlásení sa na svoj účet na veľkých online platformách. Okrem toho peňaženka EUDI umožní občanom uchovávať osvedčenia, ako je mobilný vodičský preukaz, profesijné preukazy, elektronické zdravotníctvo alebo vzdelávacie osvedčenia.

Viac informácií