Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Európsky akt o slobode médií: Komisia otvára verejnú konzultáciu

Komisia tento týždeň uverejnila otvorenú verejnú konzultáciu o pripravovanom európskom zákone o slobode médií, prelomovej iniciatíve, ktorú predsedníčka von der Leyenová oznámila vo svojom prejave o stave Únie v roku 2021 s cieľom zabezpečiť pluralitu a nezávislosť médií na vnútornom trhu EÚ.

photo of a  journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Nadväzuje na výzvu na predloženie dôkazov uverejnenú 21. decembra 2021, v ktorej sa uviedli hlavné ciele iniciatívy, rôzne možnosti a vplyvy.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla:

Médiá sú pilierom demokracie. Ten však dnes má trhliny, keďže vlády a súkromné skupiny sa snažia vyvíjať na médiá tlak. Komisia preto navrhne spoločné pravidlá a záruky na ochranu nezávislosti a plurality médií. Novinári by mali mať priestor na to, aby si robili svoju prácu, informovali občanov a dohliadali na výkon moci bez strachu či preferenčného zaobchádzania. Teraz vedieme rozsiahle konzultácie s cieľom predložiť najlepší návrh.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: 

Musíme zabezpečiť, aby európske médiá zostali nezávislé, inovatívne a udržateľné a aby fungovali bez neodôvodneného zasahovania do svojich činností, či už súkromných alebo verejných. Dnes začíname našu konzultáciu o pripravovanom akte o slobode médií: chceme počuť vaše názory a preskúmať vaše riešenia pre odolný mediálny trh, ktorý občanom poskytuje rozmanité a spoľahlivé informácie.

Tlačová správa v plnom znení