Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Európsky plán na boj proti rakovine: Spustenie európskej iniciatívy zameranej na zobrazovanie onkologických ochorení

Na podujatí začiatkom tohto týždňa v Bruseli Komisia spustila európsku iniciatívu zameranú na zobrazovanie rakoviny na podporu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumných ústavov a inovátorov pri čo najlepšom využívaní inovačných riešení založených na údajoch v oblasti liečby rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov.

MRI magnetic resonance imaging device in hospital

iStock photo Getty images plus

Iniciatíva, hlavná akcia v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine, bude pracovať na vytvorení digitálnej infraštruktúry spájajúcej zdroje a databázy údajov o zobrazovaní rakoviny v celej EÚ, pričom sa zabezpečí dodržiavanie prísnych etických noriem, dôvera, bezpečnosť a ochrana osobných údajov. Takisto bude prepájať iniciatívy na úrovni EÚ a vnútroštátne iniciatívy, nemocničné siete, ako aj výskumné archívy so zobrazovacími údajmi a inými relevantnými údajmi týkajúcimi sa zdravia.

Tlačová správa v plnom znení