Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Prvé výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Digitálna Európa sa uverejňujú v oblasti digitálnych technológií a európskych centier digitálnych inovácií.

Komisia tento týždeň oznámila prvý súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Digitálna Európa. Nasleduje po prijatí pracovných programov, v ktorých sa vyčleňujú takmer 2 miliardy EUR na investície zamerané na pokrok v digitálnej transformácii.

logo of the Digital Europe Programme

Výzvy sú otvorené pre podniky, organizácie a orgány verejnej správy z členských štátov EÚ, ako aj pre subjekty z iných krajín pridružených k programu Digitálna Európa.

Tieto granty budú zamerané na investície vo výške viac ako 415 miliónov EUR do cloudovej infraštruktúry, dátových priestorov, umelej inteligencie, kvantovej komunikačnej infraštruktúry, do rozvoja digitálnych zručností ľudí a do projektov, ktoré podporujú bezpečnejší internet, boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí a dezinformáciám, a to do konca roka 2022.

Prvou výzvou na predkladanie návrhov sa otvára aj zriadenie a zavádzanie siete Európskeho centra digitálnych inovácií (EDIH). Tieto centrá budú podporovať súkromné spoločnosti vrátane MSP a startupov a verejný sektor pri ich digitálnej transformácii.  

Viac informácií o žiadostiach o granty v rámci tohto súboru výziev na predkladanie návrhov