Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Štyria noví členovia sa pripojili k Európskej zelenej digitálnej koalícii

Komisia privítala nových členov Európskej zelenej digitálnej koalície počas podujatia vedúceho k digitálnemu desaťročiu.

Európska zelená digitálna koalícia (EGDC) je skupina spoločností pôsobiacich v oblasti IKT, ktoré sa zaviazali podporovať zelenú a digitálnu transformáciu EÚ. Koalíciu vytvorilo na digitálny deň 2021 26 generálnych riaditeľov, ktorí sa spojili, aby podpísali vyhlásenie, v ktorom sa podporujú konkrétne opatrenia na zabezpečenie toho, aby transformácia zelenej digitalizácie bola pozitívnou silou v boji proti zmene klímy

Dňa 1. júna 2021 sa k EGDC pripojili štyria noví členovia, ktorí sa zaviazali prispieť k dosiahnutiu udržateľnej digitálnej budúcnosti. Výkonnými riaditeľmi, ktorí podpísali vyhlásenie, sú: 

Google, Matt Brittin, predseda, EMEA Business and Operations

KPN, Joost Farwerck, generálny riaditeľ

Siemens, Roland Busch, výkonný riaditeľ

Uber, Dara Khosrowshahi, generálny riaditeľ 

Štyri nové spoločnosti sa pripoja k 26 zakladateľom, aby začali pracovať na záväzkoch uvedených vo vyhlásení. Patrí medzi ne identifikácia prioritných sektorov pre EGDC a konsolidácia existujúcich poznatkov pri posudzovaní environmentálneho prínosu digitalizácie. Bude ich podporovať pilotný projekt Európskeho parlamentu.

Výzva na predkladanie ponúk na pilotný projekt Európskeho parlamentu, ktorým sa podporí práca EGDC, bola otvorená 28. mája 2021. Projekt podporí účasť odborníkov z akademickej obce a mimovládnych organizácií, zástupcov miestnych orgánov a aktérov z prioritných odvetví, ako sú energetika, doprava, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a výroba. V tejto súvislosti uchádzač zorganizuje konzultácie a bude koordinovať šírenie informácií v celej EÚ. V roku 2022 bude nasledovať podujatie na vysokej úrovni vrátane slávnostného odovzdávania zelenej digitálnej ceny. 

EGDC bude zohrávať kľúčovú úlohu pri pomoci Európe pri dosahovaní jej cieľov stanovených v Európskej zelenej dohode, ako aj cieľov digitálneho desaťročia. Najmä cieľ týkajúci sa udržateľnej digitálnej infraštruktúry a digitálna zásada prístupu k digitálnym systémom a zariadeniam, ktoré rešpektujú životné prostredie.