Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Ďalší krok smerom k dlhodobej dohode s Ukrajinou o roamingu za domáce ceny

Ukrajina je dnes o krok bližšie k voľnému roamingovému priestoru EÚ, keďže Komisia prijala návrh na začlenenie roamingu do dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

photo of travelers and commuters mounting on a train

iStock photo Getty images plus

Po zavedení už ukrajinskí návštevníci nebudú musieť platiť žiadne dodatočné poplatky za používanie svojich mobilných telefónov pri cestovaní v EÚ, zatiaľ čo cestujúci z EÚ budú mať rovnaké práva pri návšteve Ukrajiny.

Tlačová správa v plnom znení