Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Neformálne zasadnutie ministrov kultúry EÚ o podpore Ukrajiny, budúcnosti európskych médií a kultúrnej rozmanitosti Európy

Věra Jourová, Mariya Gabrielová a Thierry Breton sa zúčastňujú na neformálnom stretnutí s ministrami kultúry EÚ.

female journalist at her desk

GettyImages Laurence Dutton - E+

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová a komisár pre vnútorný trh Thierry Breton sa zúčastnia s ministrami kultúry EÚ na neformálnom stretnutí 7. 8. marca 2022 v Angers (Francúzsko).

Keďže diskusie prebiehajú v kontexte ruskej agresie na Ukrajine, prvá diskusia za okrúhlym stolom sa zameria na podporu ukrajinských umelcov, novinárov, pracovníkov v oblasti kultúry a mediálneho sektora. Uverejní sa osobitné vyhlásenie.

Následné diskusie sa zamerajú na budúcnosť médií v Európe a posilnenie rozmanitosti európskej kultúry online. Medzi témy, ktoré treba zdôrazniť, patrí sloboda tlače, pluralita médií, udržateľné modely financovania, verejná podpora na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, dôvera verejnosti v médiá a objaviteľnosť online obsahu. Bude tiež príležitosťou opätovne potvrdiť záväzok Európy voči kultúrnej a jazykovej rozmanitosti ako pilieru európskych hodnôt, a to navrhnutím konkrétnych opatrení na posilnenie európskej kultúrnej suverenity v digitálnom veku.

Európski ministri kultúry sa 8. marca zamerajú na ochranu a podporu európskeho kultúrneho dedičstva. Viac informácií o podpore EÚ pre sektor spravodajských médií nájdete v tomto informačnom prehľade