Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Nová stratégia lepšieho internetu pre deti na zhromaždení pre digitálnu agendu

Seminár s názvom „Mieux protéger les mineurs sur internet/BIK“, ktorý bude súčasťou programu zhromaždenia pre digitálnu agendu, poskytne príležitosť predstaviť novoprijatú európsku stratégiu vytvárania lepšieho internetu pre deti (BIK+) s cieľom zlepšiť digitálne služby primerané veku a zabezpečiť, aby každé dieťa bolo chránené, posilnené a rešpektované online.

Seminár BIK+ v angličtine bude trvať 2,5 hodiny v utorok 21. júna 2022 od 10.00 do 12.30 h SEČ a bude rozdelený na dve panelové diskusie zamerané na kľúčové piliere stratégie BIK+, konkrétne na „ochranu“ a „posilnenie postavenia a účasť“.

Obe panely sa organizujú na základe viacerých zainteresovaných strán, na ktorých sa stretávajú zástupcovia EÚ a členských štátov, súkromný sektor, organizácie občianskej spoločnosti a ambasádori mládeže BIK – mladí ľudia, ktorí zastupujú európsku mládež a vymieňajú si svoje nápady a skúsenosti na bezpečnejšom internete.

Seminár možno sledovať online. 

Úplný program a registrácia

Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti (BIK+)